Leren van andere sectoren 10: Problem Management

De ramp kostte alle 260 inzittenden van het vliegtuig en 5 mensen op de grond het leven. Daarmee was dit de op een na ergste Amerikaanse vliegramp van dat moment.” (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/American_Airlines-vlucht_587)

Om herhaling van dit Incident te voorkomen heeft ITIL het Problem Management proces beschikbaar.

De ITIL definitie van een Problem”“Een Problem is een onbekende oorzaak van één of meer incidenten.”. Het is een belangrijk maar ook duur en resource intensief proces met duidelijke doelstellingen:

  • Het voorkomen dat incidenten en resulterende problems zich voordoen en het elimineren van herhaling van incidenten.

Waarom Problem Management belangrijk maar ook duur en resource intensief is? Lees deze blog van PinkAcademy en/of bekijk de aflevering van Air Crash Investigation: sterk staaltje Problem Management uitgevoerd door de NTSB op een Incident met zware druk op onderzoekers.

- Peter van Rijt (https://www.linkedin.com/in/petervanrijt/)

Bekijk alle blogs ‘leren van andere sectoren’ …

--

--

Passie voor klanttevredenheid | IT-beheer | verliefd | handbal

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store