Leren van andere sectoren 4: klanttevredenheid

Waarmee leren wij als IT-beheer van andere sectoren? Tot eind oktober deel ik elke dinsdag een post om jouw kennis te verbreden.

Deze week de toepassing van een ‘customer journey’ door het Nederlandse bedrijf Coolblue. Eindbaas Pieter Zwart toont een praktijkvoorbeeld van een obsessieve focus op klanttevredenheid. Het ontvangen van je nieuwe wasmachine is een feestje. ‘Gewoon, verwonderen’. Chapeau!

Video (3 min, 11:53–14:55) http://www.youtube.com/watch?v=5rIaZOR-pqg&t=11m53s .

Deel jij jouw ervaring? Volgende week plaats ik ‘passie, perfectie en samenwerking’ in de schijnwerpers.

- Peter van Rijt (https://www.linkedin.com/in/petervanrijt/)

Bekijk alle blogs ‘leren van andere sectoren’ …

--

--

Passie voor klanttevredenheid | IT-beheer | verliefd | handbal

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store