co jsme se naučili v londýně od digital fullservice agentury roku?

není důležité kdo je kdo, když všichni ví, že jsou na stejném levlu, jako všichni v místnosti a plně to akceptují, dostaňte je všechny do stejné pozice! zvlášť, když tam máte šéfa a jeho zaměstnance


25 lidí je pro jednoho facilitátora (ten co vede workshop) maximum, pak už potřebujete být dva, tři, čtyři…


toolbox je důležitý. kartičky, spousta postitů, plakáty s různými nápovědami pro tým jsou důležité, ne každý přizná, že se v procesu ztratil nebo neorientuje.


následovat proces a metody je jednoduché. Vést, podporovat lidskou interakci a neustále nakopávat lidi aby se nestyděli, makali, říkali nahlas i hloupé věci, sypali ze sebe nápady a hledali inovace už tolik ne.

Like what you read? Give Petr Rubáček a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.