Uprchlík nebo migrant? Na slovech záleží!

uprchlík — člověk utíkající před ozbrojeným konfliktem nebo perzekucí, odmítnutí udělení azylu může mít smrtelné následky
migrant — člověk, který se rozhodl opustit svou zemi kvůli vidině lepšího života (lepší práce, v některých případech lepšího vzdělání, shledání se se zbytkem rodiny); pokud se migrant vrátí zpět do své země, může se i nadále spolehnout na ochranu své vlády

Z toho vyplývá, že slovní spojení „ekonomický migrant“ je politický a mediální výmysl. Nejsme-li si jisti, jde-li o uprchlíky, nebo o migranty, měli bychom používat oba termíny. Také bychom si měli uvědomit, že migranti v současné krizi tvoří menšinu. Z toho důvodu je zahraničními médii nazývána jako evropská uprchlická krize.

Jeden z nejzákladnějších principů stanovený v mezinárodním právu je, že uprchlíci by neměli být vykazováni nebo vraceni do situací, ve kterých by mohl být ohrožen jejich život či svoboda. Zaměňování těchto dvou pojmů může mít vážné následky pro život a bezpečnost uprchlíků. Smazávání hranice mezi oběma termíny odklání pozornost od právní ochrany, která uprchlíkům náleží, a postupně může oslabit podporu veřejnosti včetně samotného institutu azylu. To vše v době, kdy tuto podporu potřebuje více uprchlíků než kdy dřív. Ke všem lidským bytostem se musíme chovat s respektem a důstojností. Musíme zajistit respektování lidských práv migrantů. Zároveň musíme poskytnout uprchlíkům patřičnou právní odpověď na jejich složitou situaci, k čemuž jsme se i zavázali v Úmluvě o právním postavení uprchlíků z roku 1951. Zdůrazňuji, že ona Úmluva má vyšší právní sílu než samotná Ústava České republiky. Zpochybňování práv uprchlíků tudíž znamená porušení mezinárodního práva.

Když ne sami čeští politici a média, alespoň vy musíte používat správná slova. Hodně času si totiž neuvědomujeme, že mezi slovem uprchlík a migrant je veliký rozdíl. Neuvědomujeme si ani to, že uprchlíci mají svá opravdová práva — taková práva, která byste chtěli i vy, kdybyste byli donuceni opustit své domovy.

zdroj: Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (unhcr.org)

psáno pro VDM 3/2015