За Мінськими домовленостями Росія зобов’язана вивести свої війська з окупованого Донбасу

Petro Poroshenko
Jun 15, 2018 · 2 min read

Ми Росію країною-агресором почали називати ще з 2014 року. Ще тоді, коли Путін стверджував, що в Криму у нас «зеленые человечки» або «вежливые люди», а на Донбасі у нас люди, яких називають «их там нет. За ці чотири роки в офіційні міжнародні документи було введено прямий термін «російська військова агресія», замість терміну «конфлікт на Сході України», який міг би означати будь-що, включно з громадянською війною.

На сьогоднішній день є Нормандський формат, є зобов’язання, які Росія взяла на себе у Мінських домовленостях. Перше зобов’язання — вивести всі іноземні окупаційні війська з окупованої території. Друге — Донбас — це територія України. Третє — вивести озброєння, техніку, танки, артилерійські системи, системи залпового вогню та інше, у місця зберігання і відвести від лінії зіткнення. Четверте — роззброїти незаконні збройні формування. Створити безпековий компонент для початку політичного процесу.

Сьогодні ми наполегливо проводимо абсолютну необхідність миротворчої місії на всій території, а не лише вздовж лінії зіткнення. Абсолютно твердо з повномасштабним мандатом, включно з роззброєнням незаконних формувань, і з контролем неконтрольованої ділянки україно-російського кордону.

Наявність миротворчого контингенту дозволить нам створити умови для проведення місцевих виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей по українському законодавству, з українським виборчими комісіями, за участю українських партій.

Для мене це принципова позиція. Приходять миротворці, забезпечуємо безпековий компонент, робимо вибори. І з тими, кого виберуть люди, українці, які проживають на Донбасі, уже не на окупованій території, бо коли там будуть миротворці, росіяни точно мають вийти. І з ними, обраними народом, як лідерами місцевого самоврядування, ми безумовно будемо вести розмову в межах їх компетентності.

  Petro Poroshenko

  Written by

  The President of Ukraine

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade