Γιατί οι Προγραμματιστές φεύγουν από την Ελλάδα;
Vangos Pterneas
155

Βαγγέλη, καλή σου μέρα από το εξωτερικό (ναι, άλλος ένας προγραμματιστής που άφησε τα πάτρια εδάφη). Πολύ αληθινό αυτό που έγραψες. Αλλά έχω κάποιες ενστάσεις:

Αναφέρεις τα εξής: “Αυτό ακριβώς κάναμε επιτυχώς και στην LightBuzz…” καθώς επίσης και “Το θέμα είναι αν θέλουμε να την κρατήσουμε.”

Από περιέργεια και ενδιαφέρον, μπήκα και στο site σου, όντως οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχετε είναι πολύ ενδιαφέροντα και εύχομαι ειλικρινά κάθε επιτυχία. Η απορία μου όμως είναι η εξής:

Με μοναδική εξαίρεση την παρουσίαση της ομάδας σου, δεν γίνεται καμία άλλη αναφορά ότι η εταιρία έχει την οποιαδήποτε σχέση με την Ελλάδα (και στην παρουσίαση της ομάδας, η αναφορά στην Ελλάδα γίνεται έμεσσα βάσει των ονομάτων, όχι άμεσα).

Το site είναι στα αγγλικά (χωρίς να υπάρχει ελληνική γλώσσα ή έστω το αντίστοιχο .gr site), η διεύθυνση της εταιρίας είναι στην Νέα Υόρκη.

Και ρωτώ: Ποια θα ήταν η πορεία/επιτυχία της εταιρίας, εάν ανέφερες ότι η έδρα είναι στην Ελλάδα; Θα σου πω: Πολύ διαφορετική, ακόμη κι αν στόχευες στο εξωτερικό όπως πολύ καλά έκανες.

Δυστυχώς, η Ελλάδα και η κακομοιριά που την διατρέχει, μας κυνηγάει και έξω. Εγώ στάθηκα τυχερός, αλλά φίλος μου που πήγε στην Αυστρία, προσπαθούσε να αποφύγει συζητήσεις για Ελλάδα κλπ, γιατί αυτό δημιουργούσε αρνητική εικόνα απέναντί του.

Φυσικά, δεν αποτελείς το μοναδικό παράδειγμα εταιρίας που “κρύβει” την ομάδα του στην Ελλάδα και δεν κάνει καμία αναφορά. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που βοηθάει την Ελλάδα, παρά μόνο τους προγραμματιστές της. Η αγορά δεν βοηθιέται καθόλου.

Επαλαμβάνω, για να μην φανεί ότι είμαι αρνητικός απέναντί σου: Συγχαρητήρια και για την προσπάθεια αλλά και για τον τρόπο εφαρμογής της, είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται και είναι μεγάλη επιτυχία και τρανή απόδειξη, οι Έλληνες, εντός και εκτός Ελλάδας, το τι μπορεί να καταφέρουν — δυστυχώς η Ελλάδα κυνηγάει τα παιδιά της παντού. Και δυστυχώς, έχει δημιουργήσει κακό όνομα στην αγορά.

Φιλικά,

Πέτρος

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.