Můj život s MacBook Pro 2016
Jan Řezáč
193

Já jedu na Mac už 12 let a neumím už na ničem jiném. Pravda je, že poslední verze nemá nic zajímavého a OS X nepřinesl nic už tak 5 let. Zatím doufám, že to prostě bude Mac a hotovo. Touch Bar bych rád nahradil hodinou baterie navíc :) A bez leštítka ani krok, souhlas :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.