Jak používáme Google Data Studio v Notinu

Jedním z nástrojů, které používáme pro sběr dat, je pro nás asi jako pro většinu Google Analytics (GA). Mimo jiné sledujeme základní KPI, jako jsou konverzní poměr, reveneu, průměrná hodnota objednávky, poměr přístupu desktop vs. mobile atd., však to znáte.

Zkráceně — těchto „indikátorů výkonosti“ sledujeme poměrně hodně. Navíc jako Notinopůsobíme momentálně ve 22 zemích, takže, když si to vynásobíte, můžete si maximálně říct:„Kdo z nás to má?“.

Pokud bychom chtěli vidět všechny KPI na jednom místě (tak abychom viděli celý kontext, a ne jen jedno číslo), s pouhým GA si bohužel nevystačíme.

Stejně tak konverzní poměr 3 % v Česku (čísla jsou smyšlená a podobnost se skutečností je čistě náhodná) vám toho ve výsledku moc neřekne. Mnohem zajímavější je vidět toto číslo v porovnání s ostatními zeměmi.

Navíc, pokud byste chtěli tyto KPI někomu prezentovat, když mu ukážete GA, bude na vás pravděpodobně koukat ve stylu „jsou tam nějaká čísla, ale bůh ví, co znamenají“.

A tady vstupuje do hry Google Data Studio (GDS). Pomocí tohoto nástroje dokážete zobrazit na jedné obrazovce data v podobě grafů z různých zdrojů. V našem případě používáme jako zdroj dat právě GA a můžeme tak zobrazit KPI z více zemí na jednom místě.

ukázka dashboardu Notion KPI z Google Data Studia

Změna sledovaného období

Jedním z důležitých prvků, který do každého dashboardu můžete přidat, je select box pro výběr časového období. Všechny ostatní grafy v dashboardu se pak budou řídit právě podle tohoto select boxu. Tudíž se pak kdokoliv může podívat na data za libovolné období. V našem případě je například zajímavé sledovat, jak se změní grafy a čísla během Black Friday. :)

Porovnání s předchozím obdobím

Další skvělou funkcí GDS je možnost zobrazit porovnání s předchozím obdobím, ať už procentuálně nebo v absolutních hodnotách. Navíc máte možnost barevně odlišit pokles a nárůst, takže na první pohled vidíte, zda je současný stav lepší, nebo horší než předchozí období.

Zelená procenta znamenají zlepšení oproti předchozímu období

GDS bylo ještě do nedávna označované jako beta verze, proto věřím, že Google bude dál rozšiřovat možnosti tohoto nástroje. Nám by se například velmi hodila možnost vizualizace funnelů (např. průchod košíkem), která momentálně v GDS chybí.

Stejně tak má GDS omezení na maximální počet grafů na obrazovce, což znamená, že data z 22 zemí tam prostě nenacpete. Ale na 3 dashboardy už se to vleze. ;)

Nemá cenu se tu rozepisovat, jak GDS přesně nastavit, na to už určitě najdete spoustu lepších návodů, takže na závěr jen pár další ukázek našich dashboardů. U některých mám dokonce povoleno zobrazit čísla :)

A kdyby někdo zrovna neměl do čeho píchnout, tak hledáme například Art directora, UI Designera nebo grafika
Poměr návštěv z různých zařízení
Je jasné, že ženy u nás hrají prim
Průměrné časy strávené v jednolivých krocích objednávky