elká výzva je změnit datum tweetu na reálné datum, jelikož původní sloupec created_at obsahuje nejen datum a hodinu, ale i slova pro den v týdnu. Nakonec zvolím postup přes několik pomocných tabulek, což asi není nejelegantnější řešení, ale účel to splní. Příkaz SELECT CASE na změnu měsíce na čislo stačí pro mé potřeby nadefinovat jen na říjen a listopad, ale samozřejmě by bylo potřeba ho rozšířit i o další měsíce, aby byl skript univerzální i pro budoucí použití. Dále řeším menší úpravy, jako je odstranění velkých písmen nebo prázdných polí
Textová analýza tweetů souvisejících s nezávislostí Katalánska: vnímání současné situace na…
Barbora Jirošová
5

byť je to ex-post, tak s tím rád pomůžu — je to “jednoduché”. Mentor tady nezafungoval?

Like what you read? Give Petr Simecek a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.