Vliv Měsíce na lidský organismus je více méně uznáván.
Renča Krasulová
1

Jasný! Bylo by super to do práce napsat — bez toho to vypadá jako “random shot”.

Jinak super čtení a klobouk dolů — moc mě to bavilo, je to skvělý projekt!

Like what you read? Give Petr Simecek a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.