Tahle uprimnost se ceni (a hlavne otevrene zkusenosti Avastu!).
Michal Buzek
31

Mě se líbí, že když přijdeš s nějakou, aspoň vzdáleně smysluplnou, věcí, jsou Avasťáci ochotný to pečlivě zkoumat a daj tomu i relevantní rozpočet! Myslím, že je to jedna z esencí úspěchu.

Like what you read? Give Petr Simecek a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.