Příloha 1 — SQL Skript
Textová analýza tweetů souvisejících s nezávislostí Katalánska: vnímání současné situace na…
Barbora Jirošová
5

příklady kódu se dají v Medium naformátovat (https://help.medium.com/hc/en-us/articles/224550008-Code-blocks-inline-code) případně se to super čte, když se dají scripty do https://gist.github.com/ a pak se sem dá jen link — medium to fajnově naformátuje #fyi

Like what you read? Give Petr Simecek a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.