Sektorde en onde pet shop alisveris marketlerinden biriyiz

Online mağazamız köpekler, kediler, sürüngenler, kuşlar, küçük evcil hayvanlar ve balıklar dahil tüm evcil hayvanlar için 4.000'den fazla kaliteli üründen oluşmaktadır. Sektörün en büyük tedarikçileri ile mükemmel ilişkilerimiz, bu geniş ürün yelpazesini uygun fiyatlarla sunmamızı sağlamaktadır.

Petshopum, hayvan refahını şirket değerlerimizin en üstüne koyuyor ve endüstri standartlarını ve sorumlu hayvan sahipliğini teşvik etmekteyiz.

Evcil hayvanlar konusunda tutkuluyuz ve yaptığımız her şey onların mümkün olan en yüksek standartlara uygun olmasını sağlamak. Tüm hayvanların insanın en iyi arkadaşı olduğuna inanıyoruz.

Evcil hayvan sahiplerinin pet ihtiyaçları için doğru ürünleri almalarını sağlamak için her zaman hazırız. Eğitimli kadromuz geniş bir bilgi birikimine sahiptir, bu yüzden bir konuda emin değilseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.

Bizlere sevimli dostarımıza en güzel ürünleri sunacağımız konusunda güvenin. Evcil hayvanınızın en mutlu ve en sağlıklı olmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz.

100 hizmet en üst düzeyde sağlamayı taahhüt vardır. Misyonumuz Petshopum’un şimdiye kadarki en sevdiğiniz online pet shop alışveriş mağazası olması ve tüm arkadaşlarınıza bizden bahsetmenizi istiyoruz. Kendi trompetimizi patlatmak istemiyoruz, ancak aldığımız tüm olumlu incelemelere bakarak, oldukça iyi bir iş çıkardığımızı umuyoruz.

Pet shop alışveriş mağazamız, başarılı olma dürtüsüne sahip bireyler bireyler tarafından uzun yıllar pet shop sektörüne bir artı koyma fikriyle ortaya çıkmıştır.

Uzun yıllar boyunca profesyonel düzeyde birlikte çalışmaktan ve günden güne birlikte çalışmaktan, hepimizin benzer bir iş ahlakını, müşteri memnuniyeti ile zihinlerimizin ön saflarında paylaştığımız ve detaylara ve kişisel dokunuşa verilen tüm önemli ilgiyi asla unutamadığımız açıktı. Ekim 2014'de, hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için kendimize ve birbirimize duyduğumuz inanç ve güven sıçramasına karar verdik.

Pet shop Alışverişinde Türkiye 3.süyüz

İlk “İş Toplantımız” dan mutfakta durup fikir alışverişinde bulunduğumuz şu an nerede olduğumuza dair düşüncelerimizi web sitemizdeki “Hakkımızda” bölümümüzü okuyarak Petshopum mağazasındaki hedefler ve değerler aynı kalıyor. Müşteriyi ilk belirleyen, sürekli gelişen markamız başarımızın özüdür.

Tamamen doğal organik ürünlere yönelik artan talep için evcil hayvan temelleri, aksesuarlar ve yiyecek içecek tedarik eden kendi pet shop açma zorluğuna karar verdik. Asıl amaç, tanınmış cadde zincirleriyle rekabet etmek ve daha iyi bir alternatif sunmak ve tüm evcil hayvan ihtiyaçlarınızı karşılamak için kişisel dokunuşunuzu geri getirmektir.
Burada Çekmeköy pet shop, vurgunun müşteride olması gerektiğini ve rakiplerimizin arkasındaki itici faktörler olarak görünmeyen statik bir iş modeline uyan şeylerin sadece bir evcil hayvan mağazasından daha fazlası olmadığını düşünüyoruz.

Tüm evcil hayvan ihtiyaçlarınızı karşılamanın yanı sıra kişisel dokunuşlar ve topluluğa yerel bölgeye geri dönüş hissettiren deneyimlerini paylaşmanın yanı sıra, çok çeşitli evcil hayvan yemleri, takviyeleri ve aksesuarları bulunmaktadır. Bize Yolculuğa katıldığınız için teşekkür ederiz!

Petshopum Pet shop Sitesi

Written by

Tüm evcil hayvan ihtiyaçlarınızı karşılamanın yanı sıra kişisel dokunuşlar ve topluluğa yerel bölgeye geri dönüş hissettiren deneyimlerini paylaşmanın yanı sıra

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade