Smarta tips som hjälper dig inreda ditt sovrum — Mobel varlden

Petter Jakobsson
Aug 15 · 3 min read
  • Så inreder du ditt sovrum för maximal myskänsla
  • Lägg ner tid på de små detaljerna

De flesta av oss vill skapa ett mysigt sovrum när vi ska inreda. Vi spenderar mycket tid i detta rum och det är viktigt med en harmonisk plats där vi kan återhämta oss efter en lång dag. För många räcker det med en skön säng, en härlig lampa och lite snygga tyger för att få till en bra bas.

Image for post
Image for post

Men om du vill ha ett riktigt mysigt sovrum finns det vissa enkla knep du kan använda dig av för att få till det där lilla extra. Med våra tips är du ett steg närmare ett välbalanserat sovrum att trivas i. Kanske kommer ditt sovrum att bli ditt absoluta favoritrum sett till hela hemmet?

Tänk på blickfånget

Vårt första tips är att välja ut en möbel eller pryl som ska vara det centrala blickfånget i rummet. För många är det naturligt att välja sängen som central möbel men det kan även vara ett spektakulärt fönster eller en vacker kakelugn. Fundera över vad det är du själv först lägger märke till när du går in sovrummet.

När du har bestämt vilken möbel som ska vara i centrum är det dags att dra uppmärksamheten till den. Det kan du enkelt göra genom att sätta upp gardiner, tavlor eller speglar. Välj saker som drar blickarna till sig utan att stjäla uppmärksamheten från det du vill sätta i blickfånget. Var inte heller rädd för att experimentera.

Fundera över dina behov

När du ska inreda ditt sovrum bör du också fundera på vad det ska användas till. Ska det endast vara ett rum där du sover, vilar och återhämtar dig? Eller ska det också finnas ett skrivbord där du kan sätta dig med datorn? När du kommit fram till dina behov kan du tänka på bland annat ljussättning.

  • Anpassa lamporna och ljuset efter vad sovrummet ska användas till
  • Tänk på vart dina elkontakter sitter

Tänk på hur sängen ska placeras i sovrummet

Sängen är en av de viktigaste delarna i sovrummet och när du inreder måste du tänka på hur du maxar din nattsömn. Är du en sådan som gillar att det är väldigt mörkt när du sover bör du undvika att sätta din säng direkt vid fönstret. Då står den bättre i mitten av rummet.

  • Fundera på hur du får ut max av din nattsömn
  • Behöver du mycket ljus kan sängen stå vid fönstret
Image for post
Image for post

Lämna fria ytor

Var försiktig med att inte övermöblera i rummet. Att ha för mycket saker och möbler överallt kommer att ge ett väldigt plottrigt och lite stökigt intryck. Dessutom är chansen stor att du kommer irritera dig på att hela tiden gå in i saker eller inte komma fram som du ska. Tänk less is more.

Rätt belysning är A och O

Belysningen är väldigt viktigt i ett sovrum. Du behöver en nattlampa som passar för läsning, en taklampa som lyser upp hela rummet och eventuellt en bordslampa om du vill kunna sminka dig. Satsa gärna på belysning med dimmer så du kan anpassa belysningen efter humör och vad du ska göra. Då kan du enkelt få mysbelysning.

Image for post
Image for post

Tänk på tygerna i rummet

Rena och fräscha lakan är en viktig del av en god nattsömn. Satsa gärna på neutrala färger som grått och vitt eftersom det är väldigt lugnande färger. Du kan också lägga in en heltäckande matta i sovrummet eftersom den verkar ljuddämpande. Avsluta med fina filtar och kuddar i matchande färger vilket ger ett mysigt intryck.


Originally published at http://mobelvarlden.se on August 15, 2020.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store