НА МІЖНАРОДНІЙ ВИСТАВЦІ ПОБУТОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ (CES) КОМПАНІЯ P&G ПРЕДСТАВИЛА НОВІ РОЗРОБКИ З ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ, ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗУМНИХ МАГАЗИНІВ І РОЗПОРОШЕННЯ АРОМАТІВ

Серед брендів, що представляють IoT-пристрої для повсякденного життя, були SK-II, Olay, Gillette, Oral-B.

ЛАС-ВЕГАС, 14 січня 2019 року — Компанія Procter & Gamble представила увазі відвідувачів виставки побутової електроніки CES 6 нових IoT-пристроїв, розроблених для поліпшення повсякденного життя. …

Procter & Gamble Ukraine

Сила простих речей, що змінює світ.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store