ยก GitHub มาไว้ในเครื่อง ใช้งานผ่าน command line

ใครต้องทำงานกับ GitHub ยกมือขึ้น ✋🏼
วันนี้จะมาแนะนำ hub เป็น command line application ที่สรรค์สร้างโดย GitHub สามารถใช้ได้ทั้ง MacOS, Linux, Windows

ตัวโปรแกรม hub นี้สามารถใช้แทนคำสั่งของ git ได้ทั้งหมดแต่ต้องติดตั้ง git ไว้ในเครื่องแล้ว หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือโปรแกรม hub เนี่ยมัน wrap โปรแกรม git เอาไว้จึงเรียกคำสั่งของ git ได้ทั้งหมด (eg. hub init, hub commit)

แต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือคำสั่งที่เอาไว้ใช้กับ GitHub โดยเฉพาะ

hub create # สร้าง repository บน GitHub
hub fork # fork จาก repository บน GitHub
hub pull-request # เปิด pull-request ไปที่ GitHub
hub browse # เปิด browser ไปที่ GitHub ที่หน้าแรกของ branch ที่ active อยู่
hub compare # เปิด browser ไปที่ GitHub หน้า compare ของ branch ที่ active อยู่
hub issue # เปิด issue บน GitHub ใน repository ที่มี remote บน GitHub (beta)
hub ci-status # ดึง status ล่าสุดของ CI ที่ integrate กับ GitHub แล้ว
hub release # สร้าง release บน GitHub (beta)

โดยสามารถดูวิธีการติดตั้ง hubได้ที่ https://github.com/github/hub