Dao và dĩa

John.M là một nhà nhân chủng học có tiếng. Lần nọ ông đi sâu vào rừng Amazon và phát hiện một bộc tộc ăn thịt người. Họ thường chặt xác kẻ thù thành khúc, đưa lên miệng, gặm tươi sống. John cũng suýt trở thành nạn nhân của họ. Nhờ một người hướng dẫn viên địa phương, ông may mắn trốn thoát.

Nhiều năm sau John trở lại tìm người hướng dẫn viên năm nào để đền ơn. Tò mò, John hỏi anh ta về đời sống của bộ tộc nọ. Anh ta cho John biết hiện nay, nhờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, các thổ dân ấy đã học được cách sống văn minh hơn.

— Họ không ăn thịt người nữa à? — John hỏi.

— Không, thưa ông. Nhưng bây giờ họ đã biết dùng dao và dĩa.


“Nếu một kẻ ăn thịt người sử dụng dao và dĩa thì đó có phải là sự tiến bộ không?”
— Stainislaw J.Lec —
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Jame Phan’s story.