ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Jingu)

ศาลเจ้าเมจิเป็นอีกสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน เพราะนอกจากจะมาไหว้พระขอพรกันแล้ว บางครั้งอาจจะเจอพิธีแต่งงานแบบญี่ปุ่นอีกด้วย

ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เพื่ออุทิศถวายแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีโชเก็ง พระพันปีหลวง

ตั้งอยู่ในเขตชิบุยะ กรุงโตเกียว พื้นที่ถูกปกคลุมไปด้วยป่าดิบเขามีต้นไม้ที่ต่างสายพันธุ์เป็นร้อยๆชนิดและมีมากกว่าแสนต้น เสมือนป่ากลางเมืองโตเกียว

ทางเข้าของศาลเจ้าเมจิ จะมีประตูไม้โทริอิขนาดใหญ่อยู่ ประตูนี้มีไว้เพื่อให้เรารู้ว่าได้เข้ามาถึงเขตศักดิ์สิทธิ์แล้วนะ และประตูนี้ยังเป็นเหมือนสัญลักษ์ของที่นี่ด้วยเนื่องจากมีคนมาถ่ายรูปกันเยอะมาก

ทั้งสาเกและไวน์นี้มีคนบริจาคให้ศาลเจ้าไว้ใช้สำหรับดื่มเพื่อเป็นศิริมงคลในโอกาสต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันแต่งงาน เป็นต้น

เดินมาไกลพอสมควร เราก็มาถึงศาลเจ้าเมจิกันแล้ว

ก่อนจะเข้าไปด้านใน เป็นธรรมเนียมของที่ญี่ปุ่น จะต้องทำความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ป้วนปาก ก่อนที่จะเข้าไปในวัดหรือศาลเจ้า

บรรยากาศภายในศาลเจ้าเมจิ

ใครที่มาเที่ยวที่ศาลเจ้าเมจิ แล้วสิ่งที่นิยมทำกันก็คือเขียนคำอวยพรลงใน อิมะ (Ema) ซึ่งจะเป็นแผ่นไม้เล็กๆ (ราคาแผ่นละ 500 เยน) เขียนแล้วก็อธิษฐาน หลังจากนั้นก็นำไปแขวนไว้บริเวณที่เค้าจัดไว้ให้ คำขอพรบนแผ่นไม้มีหลากหลายภาษาเลย

เดินตรงไปที่อาคารหลักของศาลเจ้าเมจิ เพื่อไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้า นิยมใช้เหรียญ 5 เยน เพราะเสียงอ่านในภาษาญี่ปุ่นพ้องกับคำว่า ความสุข ความโชคดี

เสต็ปการไหว้ของคนญี่ปุ่น
โค้ง 1 ครั้ง → โยนเหรียญ → โค้ง 2 ครั้ง → ปรบมือ 2 ครั้ง → ขอพร → โค้ง 1 ครั้ง

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.