Vi skal bygge talentfabrikk

Etter å jobbet mer eller mindre alene i snart 10 år har jeg blitt partner i Inevo på Madserud Gård. Vi skal bygge en talentfabrikk som hjelper norske virksomheter å skape suksesshistorier på nett!

Sondre Wabø, Even Ødegård, Eivind Bodding, Hanne Birgitte Arntsen, Sigurd Fyksen Bjurbeck, Gina Long Liabø, Martine Karlsson, Christine Hallås, Harald Westre, Karl Philip Lund og Frode Vik. Ikke tilstede: Cathrine Andrea Knutsen, Suhaib Malik, Maimona Javed og Bjørn Omsland

Her er litt om bakgrunnen for det vi skal gjøre i årene fremover:

Bedrifter sliter med digital markedsføring

Bedrifter sliter med digital markedsføring

Digitalisering tvinger bedrifter til omstilling. Internett påvirker alle arbeidsplasser og bedrifter trenger folk som forstår hvordan den teknologiske utviklingen påvirker dem. Bedrifter trenger folk som kan jobbe hands-on med aktiviteter som ligger utenfor kjernevirksomheten. Behovet for unge operative digitale markedsførere har eksplodert samtidig som bedrifter sliter med å rekruttere og beholde personer med riktig kompetanse.

Googles mest suksessrike program gjennom tidene

I 2002 gjorde Google en oppdagelse som mange omtaler som Googles mest suksessrike program gjennom tidene. Hypotesen var at det er bedre å ansette unge, uerfarne studenter enn det er å ansette erfarne MBA-type mennesker til å håndtere viktige aktiviteter litt utenfor kjernevirksomheten til et selskap. Gjennom snart 15 år har Google erfart at det talentfulle unge nyutdannede mangler av kompetanse og erfaring, tar de igjen med driv, nysgjerrighet, tilpasningsdyktighet og evnen til å lære fort.

Oppdagelsen til Google kombinert med erfaringen med å jobbe med både studenter og noen av norges største merkevarer i mange år har inspirert meg til å bidra til å skape en talentfabrikk.

En ny konsulentmodell for digitale markedsførere

Målsetningen er å legge forholdene til rette for at de beste talentene får en god start på arbeidslivet med god oppfølging samtidig som de jobber med viktige prosjekter som hjelper ledende norske merkevarer med omstillingen som må til for å lykkes både i Norge og i utlandet.

Inevo har utviklet en unik samarbeidsmodell som sikter å løse rekrutterings- og kompetanseproblemet hos norske bedrifter. Dette blir spennende!

Om Inevo

Inevo startet opp i 2013 og har idag 15 ansatte. Inevo skal hjelpe norske nettbutikker å konkurrere med de beste i Europa. Inevo består av unge digitale talenter og operative eksperter innen fagområdene; PPC, SEO, CRO, analyse, epostmarkedsføring, sosiale medier, integrasjon, strategi og konseptutvikling. Inevo har også spesialisert seg på GV Sprint, en metodikk som brukes av selskaper som Google, Slack, AirBnB for å utvikle og teste ideer på kun 5 dager. Inevo jobber med selskaper som Europris, Vita, G-sport og EVO Fitness og holder til i vakre omgiveser på Madserud Gård på Skøyen i Oslo.

Kampanje har skrevet litt: http://kampanje.com/markedsforing/2016/09/lund-kjoper-halvparten-av-digitalt-markedsforingsselskap/#commentbox

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.