Investeren in mensen

Daar gaat het om in de IT Services business.

De juiste mensen vinden en er voor zorgen dat ze het naar hun zin hebben, dat vraagt tijd, en bijgevolg ook geld. De eerste inkomsten van iCapps zouden dan ook geïnvesteerd worden in mensen.

In de opstart fase hebben we er voor gekozen om jong talent aan te trekken via de scholenwerking. We hadden goede contacten in de Karel De Grote Hogeschool en gingen op zoek naar stagiairs. De laatstejaarsstudenten die in 2010 al interesse hadden in het ontwikkelen van mobiele toepassingen waren schaars, maar je kon er wel vanop aan dat ze gedreven waren.

Nikki Vergracht en Yannick Meel waren zo’n pioniers, ze hadden hun eigen MacBook en hadden al wat geëxperimenteerd met Objective C. Ik ging op zoek naar een leuke stageopdracht in m’n eigen privé omgeving. M’n oudste zoon zat toen in het eerste leerjaar en leerde dus lezen en schrijven. Hij had een spel met blokjes in verschillende kleuren waarmee je woorden kon vormen. Dat spel heeft me geïnspireerd om een iPad App te bedenken voor kinderen, zodat ze spelenderwijs konden leren lezen en schrijven.

Een eigen product bouwen, dat wil toch elke startup?

Kiddo Words zou het eerste iCapps product worden en onze stagiairs gingen ons daarbij helpen. We huurden een vergaderruimte bij een collega ondernemer om het zo lean mogelijk te houden en reden naar de Ikea voor 2 bureautafels en een paar stoelen. We waren vertrokken!

Nikki was muzikaal aangelegd en kon met GarageBand wel een achtergrondmuziekje maken voor Kiddo Words. Dat was mooi meegenomen want dat voegde wel een extra dimensie toe om het spel aantrekkelijker te maken. De stage verliep perfect, de App was zo goed als klaar om aan te bieden aan de App Store en we besloten om Nikki in dienst te nemen zodat hij z’n werk kon afronden. Met Kiddo Words gingen we wel voldoende geld verdienen om verder te groeien en een volledig Apps for Kids productgamma uit te bouwen.

Maar toch… Iemand in dienst hebben betekent wel dat je op het einde van de maand een loon moet uitkeren, en daarvoor heb je geld nodig, en dus inkomsten… Gelukkig zijn er hier in België wel wat steunmaatregelen waar startende ondernemers gebruik van kunnen maken om de loonkosten wat draaglijker te maken. We onderzochten of we voor Nikki een IBO konden starten via de VDAB, en ja hoor…dat kon gelukkig!

We gebruikten Kiddo Words om contacten te leggen met Uitgeverij Van In. Het idee was dat zij ons zouden helpen met het implementeren van de juiste leermethodes. Al snel bleek dat we op het juiste moment contact zochten, want Uitgeverij Van In wilde beginnen experimenteren met mobiele apps. Werk voor Nikki en inkomsten voor iCapps, perfect!

Like what you read? Give Philip Verschueren a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.