Serieuze Apps…

Dat was het plan, dat gingen we doen, serieuze Apps bouwen!


Geen Apps die na het eerste gebruik verwijderd werden en zeker geen Android Apps, want dat platform was in 2009 nog niet stabiel genoeg om er zakelijke Apps mee te bouwen. Als startup wilden we het vooral plezant houden, niet te veel miserie met het ondersteunen van tientallen schermformaten en verschillende Android versies. Nee, we besloten om enkel Apps te ontwikkelen voor de iPhone om deadlines en kwaliteit te kunnen garanderen. De lat lag hoog want het strakke design van de iPhone schreeuwde om mooie en zeer efficiënte toepassingen waar de gebruiker op een intuïtieve manier zijn weg in kon vinden.

De naam iCapps, iPhone Custom Apps, werd geboren en onze missie was duidelijk!

“We bring fun and productivity
into your mobile life!”

Een aantal maanden later, op 27 Januari 2010, kondigde Steve Jobs de iPad aan. Zo’n toestel met een groter scherm opende nieuwe perspectieven, zeker voor zakelijke toepassingen! Gelukkig waren we als startend bedrijf “lean and mean”, dat hoorde zo, en we lanceerden diezelfde dag nog onze nieuwe website met aangepast logo.

Dat was snel geregeld, maar we werden onmiddellijk geconfronteerd met een uitdaging waar we tot op vandaag nog regelmatig mee worstelen.

“Hoe kunnen we Apps ontwikkelen
voor toestellen die nog niet verkrijgbaar zijn?”

De zoektocht naar een iPad kon beginnen, want we hadden een ondertekende bestelbon voor het ontwikkelen van de iPad versie van Solo Open Kitchen. Er werd schandalig veel geld gevraagd voor de toestellen die uit de US geïmporteerd werden. Logisch, want de toestellen vlogen de deur uit en het aanbod was beperkt. Als je er als eerste bij wilde zijn kon je best enkele dagen voor de lancering je tentje opstellen voor de Apple Store en hopen dat er nog een toestel op voorraad was als het jouw beurt was. Toch kwamen er bij iCapps al klanten over de vloer die een toestel bemachtigd hadden en konden we eens voelen wat dat was, zo’n grote iPhone.

Het nieuwe formaat werd al snel populiar en we scoorden opdrachten voor iPad toepassingen bij Uitgeverij Van In en KBC. De eerste facturen gingen de deur uit en er kwam geld in het laadje.

“Als we willen groeien, moeten we investeren!”

Investeren in personeel, dat was de volgende stap! Maar waar vind je ze, die iOS developers?


Onze eerste iPad toepassingen zijn nog steeds beschikbaar in de App Store:

Uitgeverij Van In: En Action 5 iPad App

KBC: KBC Rijbewijs — for iPad

Like what you read? Give Philip Verschueren a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.