Cho thuê âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp tại TPHCM

Bùi Dũng là công ty tổ chức sự kiện(tổ chức Event), cho thuê âm thanh ánh sáng, lắp đặt và vận hành thiết bị âm thanh video, cho thuê đèn laser, cho thuê đèn chiếu sân khấu, cho thuê đèn Led chiếu sáng, cho thuê âm thanh sân khấu, cho thuê sân khấu di động tại các sự kiện, sân khấu cho buổi hòa nhạc, phông nền, cho thuê bàn ghế phục vụ sự kiện, cho thuê đàn Piano, …..

Công ty chúng tôi có kinh nghiệm và nhiều năm cung cấp các dịch vụ sự kiện sẽ làm cho bạn yên tâm và tin cậy. Bùi Dũng chuyên dịch vụ sân khấu, ánh sáng và âm thanh hội nghị, các cuộc họp, sự kiện đặc biệt, lễ hội, faires đường phố, các buổi hòa nhạc và lễ hội âm nhạc, ánh sáng sự kiện ….

Bùi Dũng chuyên cho thuê âm thanh ánh sáng tại TPHCM và các tỉnh. Sân khấu, ánh sáng và âm thanh mà Bùi Dũng cho thuê sẽ được cài đặt theo yêu cầu chi tiết của khách hàng, ánh sáng sự kiện, đường ống và treo lên và hệ thống âm thanh tại sự kiện của bạn.

Ngoài Cho thuê đèn Led đèn sân khấu Bùi Dũng còn cho thuê tất cả thiết bị để tổ chức sự kiện như: âm thanh ánh sáng, sân khấu, ca sĩ nhóm nhạc, nhóm múa, nhóm nhạc, nhóm hài, nhóm xiếc, ảo thuật gia, họa sĩ vẽ tranh cát, người mẫu, mc dẫn chương trình, thảm trải sàn, máy chiếu,màn hình lớn…

Like what you read? Give Phạm Thuận a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.