I see a lot of ‘lightbulb’ moments. Efforts need to be made to design a voice that represents the brand and anticipates consumer interactions. The design of the Brand Voice and its persona can be a differentiator for purchases.

Will future consumers purchase a car because of its looks? Or will they purchase a car because of its likable voice and personality?

There is a sensory shift taking place.

We come from a visual era where most of our technology, products, services, and content is designed for our eyes. …


You often hear: “User’s don’t have to learn anything new, they are already fluent speakers,” when promoting Voice as the new interface and medium. That is true. However, we still need to adapt to voice technology and its conversational turn-taking capabilities.

When in a ‘’conversation’’ with a smart speaker, it often happens that the user starts to speak when the device is not listening or while the device is still speaking. When Google or Alexa hasn’t registered what the user said, they often think it’s their fault. It creates a situation where users are not sure of themselves, and their…


We are coming from a text and visual driven era, where designers are more used to visual tools and software to be creative in. But when it comes to translating this creativity to audio, this is an expertise, not a switch you can turn on or off. Whit voice experiences where audio is the main source of communication, it’s really helpful to have audio designers involved when designing an experience or service. Audio designers have trained ears to listen and perceive audio in a much more layered and depth full way. …


Brands of tomorrow are not build on advertising impressions, but on human experiences and interactions. The impressions we have of brands, whether this is by a voice, retail or visual experience, is what makes a brand: A Brand. If we ‘like’ the components in association with the, we have a ‘positive’ impression of the brand. However if the sound is disliked in association with the experiences, we almost never want to have that experience again.

Coming from a visual and text driven era and transforming to a more voice/auditive activated world, visual experiences will decrease or transform and audible branding…


In my last article about Sentiment Analysis, I mentioned an interesting tool called Moodies. This week I learned that the company behind this tool; Beyond Verbal, goes far beyond sentiment analysis. They use their technology to detect diseases and illnesses, like Coronary Artery Disease, Parkinson and Autism.


Detecting and analyzing users moods is called: Sentiment Analysis.

Google explains this as; ‘’The process of computationally identifying an categorizing opinions expressed in a piece of text, especially in order to determine whether the writer’s attitude towards a particular topic, product, etc., is positive, negative, or natural.’’

In a voice-first world, this can be used to detect users moods and how the user is feeling. …


21–11–2018 | Maikel van der Wouden

Voice technologie verandert onze wereld: In Nederland is de smart speaker verkoop nog maar net begonnen maar de adoptie gaat wereldwijd sneller dan web en mobiel. Steeds meer merken denken daarom na over audio branding en spitsen zich toe op het vinden van een uniek stemgeluid. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Hoe ontwikkel je een beter stemgeluid voor jouw merk?

Binnen 1 seconden beoordelen wij de persoonlijkheid van iemand waarmee we communiceren. Dit doen we voornamelijk gebaseerd op het stemgeluid van degene waarmee we praten. Zonder er verder bewust over na te denken…


08–11–2018 | Amsterdam | www.voicebranding.nl

Dagelijks worden consumenten overspoelt met content van verschillende merken. Op TV, radio en online. Er wordt gestreden om aandacht! Het gevolg hiervan is dat consumenten steeds beter gaan filteren, waardoor het steeds moeilijker wordt om je doelgroep te bereiken.

Door de snel groeiende populariteit van audio content en de opkomst van voice assistenten zoals de Google Assistant en Amazon’s Alexa, realiseren steeds meer merken dat ze zich effectief kunnen onderscheiden door te werken aan een Audio Branding Identiteit: De klank van een merk, de specifieke en unieke geluiden die iedere consument zou moeten horen wanneer…


Een zoekopdracht inspreken is een snelle manier om informatie op te vragen. Daarnaast kan het in bepaalde situaties super handig zijn omdat er geen ‘hands-on’ handelingen voor nodig zijn. Steeds meer mensen maken gebruik van deze technologie: Een interessante ontwikkeling waar ook steeds meer bedrijven en merken zich bewust van worden.

Wat kan je doen om beter gevonden te worden?

Iedereen vraagt zich natuurlijk af of zijn of haar bedrijf goed te vinden is wanneer potentiële klanten een relevante zoekopdracht inspreken. Het merendeel van de gesproken zoekopdrachten gaat vandaag de dag via Siri (Apple), de Google Assistent en andere voice…


05–11–2018 | Amsterdam | www.voicebranding.nl

Steeds meer mensen gebruiken de Google Assistent om andere slimme apparaten te bedienen, om iets op te zoeken, om te shoppen en om te gamen! Sinds kort reageert de Nederlandse Google Assistent op “ik wil een spelletje spelen” met een overzicht van alle beschikbare games. Helaas zijn er op dit moment nog weinig games beschikbaar. De hoogste tijd dus om eens aan de slag te gaan.

Hoe doe je dat?

Natuurlijk is de Google Assistent geen gameconsole, het is een slimme luidspreker! …

Phoebe Ohayon

Audio Branding Strategist @ Voicebranding.nl - Voice-first Audio Branding and Design.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store