ควรเตรียมอาวุธมาให้พร้อม ที่จะได้มาลงสนามจริงๆ โดยที่มีพี่เลี้ยงที่จะเค้นศักยภาพคุณออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
น้องฝึกงานกับคำว่า “ค่าตอบแทน” ต้องเลือกอย่างไร
Palakorn Nakphong
292

ควรเตรียม Joystick มาให้พร้อม