Tìm hiểu về cách quản lý nhà hàng

Trở thành chuyên viên quản lý nhà hàng là điều không hề dễ dàng và nhanh chóng đạt được trong thời gian ngắn. Bạn cần nỗ lực tích lũy những kiến thức từ thực tế công việc và luôn sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm để có thể trang bị cho mình cách quản lý hiệu quả và chuyên nghiệp.

Chọn phong cách quản lý

Quản lý bằng kỷ luật

Đây là cách quản lý thường thấy ở nhiều công ty, siêu thị, nhà hàng. Phương pháp quản lý dựa trên kỉ luật nghiêm khắc hỗ trợ quy trình làm việc của họ trở nên chuyên nghiệp và theo một trật tự nhất định, đồng thời tạo tiền đề đưa ra mức thưởng phạt hợp lý dành cho nhân viên.

Thông qua cách quản lý bằng kỷ luật, người quản lý có thể:

- Xử phạt nhân viên sai phạm với mức phạt phù hợp

- Đánh giá mức độ nghiêm trọng để sửa sai và rút kinh nghiệm

- Đưa ra những khoản thưởng nhằm khích lệ nhân viên làm đúng bổn phận và trách nhiệm

- Tạo động lực để các nhân viên khác noi theo và học tập những nhân viên tốt

Quản lý bằng tình cảm

Thay vì quản lý nhân viên một cách rập khuôn dựa trên khung thưởng phạt cứng nhắc, ngày nay, các nhà quản lý đã tìm ra phương pháp mềm mỏng hơn là quản lý bằng tình cảm.

Lắng nghe và chia sẻ là cách để bạn quản lý bằng tình cảm

Đây là phương pháp mà quản lý sẽ thường xuyên trò chuyện, trao đổi với nhân viên để nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng nhân viên. Ngoài ra, khi nhân viên phạm lỗi, quản lý sẽ xác thực, tìm hiểu nhiều yếu tố như: lần vi phạm này là lần thứ mấy, thái độ nhân viên khi phạm lỗi ra sao, phạm lỗi là do vô tình hay cố ý…

Đặt mục tiêu công việc rõ ràng

Để tránh việc phải theo dõi chi li mỗi ngày nhân viên làm gì, bạn nên đặt mục tiêu công việc thật rõ ràng cho nhân viên của bạn theo tuần, tháng hoặc quý, đồng thời đề ra thước đo đánh giá cho từng hạng mục cụ thể.

Đặt mục tiêu công việc cụ thể giúp nhân viên nhận thức rõ nhiệm vụ của mình

Các mục tiêu và tiêu chuẩn đánh giá đó cần thỏa mãn tính chất SMART (thông minh) khi đề xuất, tức là Cụ thể (Specific), Đo lường được (Measurable), Khả thi (Achievable), Thực tế (Realistic), và Đúng hạn (Timely), theo thang điểm đánh giá từ 1 đến 5 (1: chưa đạt, 5: xuất sắc).

Tạo động lực làm việc

Công việc nhàm chán và quá dễ dàng là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến nhân viên nghỉ việc. Do đó, khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên là điều rất cần thiết. Một vài nhân tố tác động đến thái độ làm việc của nhân viên có thể kể đến như tiền lương thỏa đáng, môi trường làm việc thân thiện, sự công nhận thành tích từ người quản lý, mối quan hệ tốt đẹp đối với đồng nghiệp…

Ngoài ra, hãy thiết kế công việc thật thú vị với mục tiêu vừa đủ thách thức để tạo sự hứng khởi cho nhân viên hướng đến mục tiêu này. Các mục tiêu đó phải gắn liền với thế mạnh và lĩnh vực đam mê của nhân viên.

Để việc làm ăn của một nhà hàng phát triển, việc lên kế hoạch, mục tiêu ban đầu là không thể thiếu. Phong thủy nhà hàng, các quản lý nhà hàng, phòng buồng…. tất cả phải có sự liên quan đồng nhất với nhau, liên kết chặt trẽ với nhau… đó là những tiền đề cho một sự thành công.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.