S/X.Thought:ไปที่ไหน ใครๆก็ Instagrammable

Image for post
Image for post

เชื่อว่ายุคนี้ ไม่มีใครไม่รู้จักแอพพลิเคชั่นชื่อดังอย่าง Instagram ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก และกว่า 60% เป็นผู้ใช้ในกลุ่ม Millennial ฟังก์ชันมากมายที่ Instagram ปล่อยออกมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้คน ทำให้แอพพลิเคชั่นตัวนี้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และเกิดคำศัพท์ใหม่อย่าง Instagrammable ขึ้นมา ซึ่งถ้าแปลตรงๆจะหมายถึง รูปที่สามารถโพสต์ลงบน Instagram หรือแชร์บน Social media ได้

source : https://www.tastetomorrow.com

Instagram เปลี่ยนตัวเองจากแอปถ่ายและแชร์ภาพธรรมดา กลายเป็น Marketing tools ขนาดใหญ่ ที่หลายธุรกิจ หลายผลิตภัณฑ์อยากจะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้น จะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบัน ที่เริ่มตกแต่งร้านของตัวเองให้มีมุมที่สามารถเข้าไปนั่งถ่ายรูปสวยๆ มีอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการตกแต่งมาอย่างดี ไม่ว่าจะถ่ายมุมไหน จัดวางแบบไหนก็ถ่ายรูปออกมาสวย พร้อมโพสต์ พร้อมแชร์ได้ทันที

Photo by: Katai

Instagrammable ได้ลามไปจนถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พักต่างๆ ที่ในยุคนี้คนนิยมเลือกที่พักจาก Instagrammable ของสถานที่เหล่านั้น การได้มีโอกาสถ่ายรูปที่สวยๆ และโพสต์ลงบน Social media อาจเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่าการได้เรียนรู้วัฒนธรรมของแหล่งที่เดินทางไป อย่างไรก็ตาม Instagrammable ก็มีส่วนช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นการรับรู้ของผู้คน หลายสถานที่อยากถูกบอกต่อในฐานะ Instagrammable spot เพื่อรอให้ผู้คนเดินทางเข้ามาทำความรู้จักกับเมืองและวิถีชีวิตของพวกเขา เกิดเป็นรายได้ให้กับคนในพื่นที่อีกทางหนึ่ง

การปรับตัวไม่ได้มีแค่ในแง่ของการท่องเที่ยว แต่การจัดกิจกรรมหรือ Event เปิดตัวสินค้าต่างๆ ก็เริ่มนำเทรนด์ Instagrammable ไปใช้กันมากขึ้น เช่น ถ้าต้องการดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามาในงาน ต้องสร้างพื้นที่ สร้างฉากสวยๆ ให้คนเหล่านี้ได้ถ่ายรูปและแชร์ภาพของตนเองจากในงานออกสู่สังคมภายนอก Photobooth จึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ บูธถ่ายรูปต่างๆมากมายจึงเกิดขึ้น แตกต่างกันที่เทคนิคการถ่าย และภาพที่ออกมา บูทถ่ายรูปจึงเป็นเหมือนพื้นที่ให้คนในงานได้มาร่วมสนุก และมีส่วนร่วมกับแบรนด์ จนอาจกล่าวได้ว่า Photobooth กลายเป็นหนึ่งใน Marketing tools ไปแล้ว

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Photobooth ที่มีฟังก์ชันมากมายพร้อมเสิร์ฟทุกความต้องการ จึงเป็นตัวเลือกต้นๆจากหลายแบรนด์ เพราะยิ่งปรับให้เข้ากับแบรนด์มากเท่าไหร่ ยิ่งแตกต่างจากคนอื่นมากแค่ไหน คุณก็จะครองใจและดึงดูดผู้คนได้มากขึ้น เป็นเรื่องท้าทายสำหรับธุรกิจนี้ ที่จะทำอย่างไรให้มีลูกเล่นใหม่ๆ ไม่ให้คนเบื่อรูปแบบเดิมๆไปเสียก่อน

สุดท้ายไม่ว่าธุรกิจไหน ก็หนีไม่พ้นเทรนด์ Instagrammable อยู่ที่ว่าจะปรับตัวช้าหรือปรับตัวเร็ว และจะตักตวงโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้มากแค่ไหน แต่ในทุกการเปลี่ยนแปลง มีทั้งข้อดีและข้อเสียเสมอ ธุรกิจที่เปลี่ยนตามเทรนด์มากเกินไป อาจสูญเสียความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองไปได้ แต่ถ้าไม่เปลี่ยนเลยก็ยากที่จะแข่งขันกันในยุคนี้

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store