UNKNOT : การทดลองจัดการปมจราจรบนความร่วมมือ

Image for post
Image for post

เรียกได้ว่าทุกวันนี้อารีย์-ประดิพัทธ์ เป็นย่านสุดฮิตที่มีผู้คนมากมายอยากเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียน จากการเกิดขึ้นของร้านค้า คาเฟ่ และ Community Space ต่างๆ เดิมทีย่านนี้มีความหลากหลายมากอยู่แล้ว ทั้งผู้ที่ทำงาน ผู้มาติดต่อหน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้อยู่อาศัย ส่งผลต่อปริมาณผู้คนที่สัญจรภายในย่านแต่ละวันมีจำนวนมาก แม้ปัจจุบันอารีย์-ประดิพัทธ์สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยรถไฟฟ้าและรถประจำทางสาธารณะบนถนนสายหลัก แต่การเดินทางเข้าสู่ภายในย่านยังต้องอาศัยระบบขนส่งรองประเภทวินมอเตอร์ไซค์ รถสองแถว และรถสามล้อ มาส่งเสริมกัน ซึ่งบริเวณที่มีตัวเลือกที่มากมายนี้ มารวมอยู่ ณ ที่เดียวกัน ในช่วงเวลาเร่งด่วน ผู้คนมากมายรอคอยใช้บริการ การกระจุกตัวและการติดขัดจึงมีโอกาสเกิดขึ้น เพื่อทำความเข้าใจและทดลองระบบการจัดการพื้นที่ร่วมกันของผู้ให้บริการขนส่ง วันนี้เราจึงพามาพูดคุยกับคุณไอ๋-ปิยา ลิ้มปิติ แห่ง Op-portunist กับโปรเจคแบบจำลองสุดล้ำที่ชื่อว่า “UNKNOT”

Image for post
Image for post

ทำไมถึงเลือกมาทำโปรเจคที่ย่านอารีย์-ประดิพัทธ์

“อย่างแรกคือเราได้โจทย์มาให้ทำพื้นที่ย่านสร้างสรรค์อารีย์-ประดิพัทธ์ พื้นที่ที่เอื้อให้ความแตกต่างหลากหลายอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งเราคุยกันในทีมว่าจะจับประเด็นที่เป็นกิจกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่ มีเรื่องการทำงาน การกินอยู่ การเดินทาง ส่วนตัวได้รับเรื่องของการเดินทางมา เรามองถึงพฤติกรรมการเดินทางของคนที่เข้ามาในย่าน และระบบขนส่งที่มารองรับ ย่านนี้มีความน่าสนใจตรงที่มีความหลากหลาย เป็นทั้งที่อยู่ ที่ทำงาน เป็นทั้งพานิชยกรรมผสมผสานคนที่มาอยู่ในพื้นที่จึงมีความต้องการในการเดินทางที่หลากหลายตามไปด้วย”

ระบบขนส่งขนาดเล็กที่สะดวกรวดเร็ว และง่ายสำหรับไปสู่จุดหมายในพื้นที่ จึงเป็นตัวเลือกที่ผู้คนมักเลือกใช้ เพราะอารีย์-ประดิพัทธ์มีแยกและซอยขนาดเล็กมากมาย ซึ่งถ้าเป็นรถยนต์ส่วนตัว จะทำให้การเดินทางของคุณช้ากว่าปกติ บริเวณที่คุณไอ๋พบว่ามีการกระจุกตัวมากเป็นพิเศษคือปากซอยพหลโยธิน 7 ที่ถ้าเดินลงมาจากรถไฟฟ้าอารีย์ จะพบการสัญจรไปมาจนคุณอาจงง และสับสนไปเลย

UNKNOT หมายถึงอะไร

“UNKNOT เป็นเหมือนการแกะปม (knot) ว่าตรงไหนมันมีปมเกิดขึ้น เราก็จะไปดูและทำความเข้าใจ ซึ่งพื้นที่ที่เลือกทำจะอยู่บริเวณปากซอยพหลโยธิน 7 เพราะเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรจากรางสู่รถ จากบีทีเอสอารีย์ สู่วินมอเตอร์ไซค์ รถสองแถว รถสามล้อ และมีการกระจุกตัวของการเดินทางที่ค่อนข้างวุ่นวาย”

KNOT ในที่นี้จึงเปรียบเสมือนปมที่เกิดขึ้นจากการสัญจรที่ซ้อนกันของระบบขนส่งประเภทต่างๆ โดยแต่ละประเภทมีรูปแบบการจอดเข้าคิว การรับ-ส่งลูกค้าที่แตกต่างกันเป็นของตัวเอง

คาดหวังให้ UNKNOT สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรในย่านอารีย์-ประดิพัทธ์

“อย่างแรกเลยก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เราอยากให้ทำความเข้าใจว่าปม (knot)มันเกิดจากอะไร มีใครอยู่ตรงไหนบ้าง ใช้เวลาเดินทางตรงช่วงนั้นนานแค่ไหน ทำความเข้าใจแล้วพัฒนาเป็นเครื่องมือแบบจำลองภาพการเคลื่อนที่ของระบบ (Simulation) ขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจง่าย และนำไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ เพราะทุกคนใช้พื้นที่ร่วมกัน ก็อยากให้ทุกคนใช้ร่วมกันได้ดีขึ้น ลองเปลี่ยนแปลงร่วมกัน สุดท้ายทุกคนก็จะได้ประโยชน์ร่วมกัน”

การจะแก้ขปัญหาตรงจุดนี้ เริ่มจากการเก็บข้อมูลทั้งวัน เช้า กลางวัน เย็นในช่วงเวลาเร่งด่วน จนเริ่มเห็นรูปแบบของการเดินทางว่าผู้ให้บริการขนส่งแต่ละประเภทจะวนแบบไหน รับคนอย่างไร ที่ทำให้เกิดการติด การรอคิวที่เพิ่มขึ้น และนำเสนอเป็นแบบจำลองภาพและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อเชิญชวนให้กลุ่มผู้ให้บริการวินมอเตอร์ไซค์ รถสองแถว และรถสามล้อ ทดลองจัดการพื้นที่ร่วมกัน เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงคุณภาพของบริการให้ดีขึ้น

Image for post
Image for post

นิยามความเป็นอารีย์-ประดิพัทธ์

“อารีย์-ประดิพัทธ์เป็นย่านที่มีความผสมผสาน ของผู้ที่อยู่เก่าแก่ที่มีบ้านขนาดใหญ่ มีบริเวณบ้าน มีสวน และอีกฝั่งก็จะมีสำนักงานใหญ่ มีตึกสูงมากมาย ผสมผสานทั้งคนอยู่เดิม กลุ่มคนทำงาน ร้านค้า และคาเฟ่ที่กระจายตัวอยู่ในย่าน หลักๆที่เห็นได้ชัดเลยเลยคือเป็นย่านที่มีความหลากหลาย”

UNKNOT สะท้อนถึงการใช้ชีวิตในย่านนี้อย่างไร

“สะท้อนว่าถ้าเราจะอยู่กับความหลากหลายได้ เราก็ต้องปรับตัวไปกับมันได้ เงื่อนไขของแต่ละคนอาจปรับได้มากน้อยไม่เท่ากัน แต่ถ้าทุกคนค่อยๆปรับเข้าหากัน ท้ายที่สุดทุกคนคือผู้ที่จะได้ประโยชน์ร่วมกัน ”

นอกจากนี้ยังมีโครงการต้นแบบเชิงทดลองอีก 2 โครงการ ที่คุณไอ๋ และคุณพี จาก Op-portunist ร่วมกันทำในย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ อย่าง Scoot Scoot และ Have a rest ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาการเดินทางของคุณ และทำให้อารีย์-ประดิพัทธ์ เป็นย่านที่ใครๆก็เข้าถึงได้ง่าย

พบกันที่งานเทศกาลออกแบบประจำปี Bangkok Design Week 2020 : ARI-PRADIPAT 1–9 กุมภาพันธ์นี้

#Bangkokdesignweek2020 #BKKDW2020ARIPRADIPAT #TINKERINGPOT #UNKNOT #ScootScoot #HaveARest

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store