Động cơ i10 và những điều cần biết.

Việc xe di chuyển nhiều trong tình trạng không được nghỉ ngơi đôi khi làm ảnh hưởng tới nhiệt độ của động cơ xe đặc biệt là Hyundai i10 2014.Nếu tình trạng này kéo dài quá lâu sẽ dẫn đến hậu quả là xe hoạt động không ổn định và có thể gây ra hiện tượng kích nổ.Vậy bạn sẽ làm gì để xử lý tình trạng khẩn cấp trên.

Động cơ ô tô nói riêng và động cơ đốt nói chung luôn đòi hỏi phải được làm mát và duy trì ở khoảng nhiệt độ tối ưu.Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ sự quan tâm đến vấn đề này.

Một số chủ xe thường xem nhẹ việc thay nước làm mát đúng tiêu chuẩn bằng nước thường. Điều này vô tình đã làm giảm khả năng làm mát cho động cơ, đồng thời làm tăng tính đóng cặn trên các áo nước, ngăn cản việc tiếp xúc giữa động cơ và nước làm mát thậm chí là làm tắc két làm mát. Bạn có thể hạn chế hiện tượng này bằng cách đi bảo dưỡng xe định.

Nóng máy do hệ thống bôi trơn, do dầu bị bẩn lẫn nước, chất lượng dầu bôi trơn thấp, mức dầu thấp hơn vạch Min rất dễ dẫn đến tắc đường dầu bôi trơn, khả năng bôi trơn tại các bề mặt có chuyển động tương đối giảm, ma sát tăng làm tăng nhiệt. Hiện tượng này nếu duy trì lâu dẫn đến nóng máy, bó máy và các bề mặt cần bôi trơn nhanh chóng bị phá hủy.

Bài viết sẽ tóm tắt một vài cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất cho mọi người có thể ứng dụng ngay để hạn chế hiện trượng này.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.