CÁC TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM CHẤM THI CUỘC THI “NGÔI SAO KHỞI NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN”

  1. Tại Vòng Hồ sơ, Thí sinh được yêu cầu chỉ nộp Tài liệu thuyết trình Ý tưởng (File Powerpoint) với dung lượng không quá 50 trang. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 100 Bài Dự thi theo các tiêu chí sau:
  • Thời gian nộp bài dự thi.
  • Nội dung đầy đủ theo yêu cầu của Mẫu Bài Dự thi.
  • Trình bầy rõ ràng, chuyên nghiệp.
  • Tính mới, sáng tạo và khác biệt của Ý tưởng.
  1. Từ Vòng Sơ loại, các Bài Trình bầy Ý tưởng được lựa chọn sẽ được chấm theo các tiêu chí sau:
  • Các bài dự thi được đánh giá trên Thang điểm 100 điểm.
  • Các bài dự thi được đánh giá dựa trên 7 nhóm Tiêu chí đánh giá.
  • Bài dự thi có số điểm tổng cộng cao nhất qua các Vòng thi sẽ là bài dự thi đoạt giải cao nhất.

Dưới đây là các Nhóm Tiêu chí và Thang điểm đánh giá cuộc thi Ngôi Sao Khởi Nghiệp Bất Động Sản cụ thể:

STT

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

THANG ĐIỂM

I

Tính Mới và Sáng tạo

20 điểm

– Ý tưởng dự thi có tính mới, sáng tạo và khác biệt so với các Ý tưởng hay Giải pháp hiện có trên thị trường.

15 điểm

– Ý tưởng dự thi chưa được áp dụng trên thị trường.

5 điểm

IIChuyên môn

10 điểm

– Ý tưởng dự thi đảm bảo các yếu tố về khoa học, những vấn đề về chuyên môn của từng lĩnh vực dự thi cụ thể.05 điểm— Ý tưởng dự thi áp dụng những kiến thức khoa học, những mô hình mới.05 điểm

III

Tính Khả thi và Hiệu quả kinh tế

20 điểm

– Ý tưởng dự thi có tính khả thi cao, có nhiều khả năng ứng dụng được một cách rộng rãi trên thực tế.07 điểm— Ý tưởng đã được ứng dụng một cách hiệu quả, đem lại lợi ích cho Tác giả và các khách hàng liên quan (Có các khách hàng hay hợp đồng cụ thể, có doanh thu hay thị phần).05 điểm— Ý tưởng có Chi phí thực hiện thấp, kỹ thuật không phức tạp, định hướng dễ dàng và có tính ứng dụng cao trong thực tế.05 điểm— Tầm ảnh hưởng và phạm vi ứng dụng của ý tưởng dự thi.03 điểm

IV

Hình thức thể hiện
(Bằng văn bản…)

05 điểm — Mức độ đầu tư về hình thức và nội dung của Bài dự thi.03 điểm— Sự nghiêm túc và nỗ lực của thí sinh tham gia. Đặc biệt là việc tham gia đầy đủ các Hoạt động trong cuộc thi như Talk Show, Work Shop…02 điểm

V

Thuyết trình và Phản biện:
(Áp dụng từ Vòng Phản biện)20 điểm — Có kiến thức vững về chuyên môn, nghiệp vụ trong khi thuyết trình và trả lời phản biện.15 điểm— Phong cách thuyết trình ấn tượng, hấp dẫn, lưu loát, dễ hiễu, rõ ràng, thuyết phục, đúng thời gian qui định.05 điểm

VI

Ứng dụng thực tế tại Doanh nghiệp:
(Áp dụng từ Vòng Bán kết)

20 điểm — Khả năng triển khai ứng dụng và đem lại hiệu quả tại Doanh nghiệp.10 điểm— Sự phối hợp và hòa nhập tốt với môi trường Doanh nghiệp nơi triển khai ứng dụng Giải pháp4 điểm— Nhận được sự đánh giá tích cực từ phía Doanh nghiệp.6 điểm

VII

Bình chọn của Cộng đồng

05 điểm Ý tưởng được quảng bá và được nhiều người bình chọn (like và comment) nhất trên trang Fanpage của Cuộc thi.

05 điểm