Một trong những cách hiệu quả nhất để đối phó với sự cố hỏa hoạn là cài đặt Hệ thống chữa cháy trong tòa nhà của bạn. …


Từ lắp đặt dây cơ bản đến nâng cấp bảng điều khiển công nghiệp, nhiệm vụ hàng ngày của thợ điện đòi hỏi phải tiếp xúc thường xuyên với các điều kiện nguy hiểm. Mặc dù đào tạo kỹ lưỡng là cần thiết để ngăn ngừa tai nạn xảy ra trong công việc, nhân viên điện cũng phải dựa vào quần áo trên lưng để giữ cho họ an toàn khỏi chấn thương. Dưới đây, tìm hiểu tầm quan trọng của việc mặc đồ bảo hộ ở nơi làm việc điện.

Đèn sự cố Paragon

Đèn sự cố Paragon hay còn gọi là đèn khẩn cấp là thiết bị tích trữ nguồn điện của chính nó và tự động chiếu sáng khi tòa nhà gặp sự cố mất điện. Thiết bị này được phổ biến tại các nơi công cộng quan trọng để đảm bảo mọi sinh hoạt của mọi người vẫn hoạt động bình thường hoặc chiếu sáng để chỉ dẫn lối thoát hiểm, lan can, hành lang,…để tránh xảy ra tai nạn. …


Bình chữa cháy là gì?

Bình chữa cháy là thiết bị tiện dụng ngăn lửa lan rộng. Những hệ thống này được chứng minh là tiếng gọi trong ngày khi họ cắt nguồn cung cấp oxy bằng lực cực mạnh, hoặc bằng cách tạo ra một tấm chăn xung quanh ngọn lửa. Báo cháy cũng có ích vì chúng cảm nhận được thiệt hại hỏa hoạn tiềm ẩn.

Hệ Thống Chữa Cháy là gì?

Hệ thống chữa cháy, còn được gọi là hệ thống chữa cháy, được đồng bộ hóa với hệ thống báo cháy và báo khói, theo một phần của luật — NFPA 13. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store