Tổng Quan Về Hệ Thống Chữa Cháy Khí- FM200- Nitơ- CO2- Novec 1230 Và Hệ Thống Chữa Cháy Bọt Foam

Bình chữa cháy là gì?

Bình chữa cháy là thiết bị tiện dụng ngăn lửa lan rộng. Những hệ thống này được chứng minh là tiếng gọi trong ngày khi họ cắt nguồn cung cấp oxy bằng lực cực mạnh, hoặc bằng cách tạo ra một tấm chăn xung quanh ngọn lửa. Báo cháy cũng có ích vì chúng cảm nhận được thiệt hại hỏa hoạn tiềm ẩn.

Hệ Thống Chữa Cháy là gì?

Hệ thống chữa cháy, còn được gọi là hệ thống chữa cháy, được đồng bộ hóa với hệ thống báo cháy và báo khói, theo một phần của luật — NFPA 13. Hệ thống chữa cháy về cơ bản có hai loại: Vòi phun nước ướt và Chất chống cháy.

Ưu nhược điểm của hệ thống chữa cháy khí CO2

Ưu điểm của hệ thống chữa cháy khí Co2

Ưu điểm của c02 là thường không tốn kém để lấp đầy và không tốn kém khi mua xe tăng. Một điền trung bình là khoảng 5 đô la và sẽ giúp bạn chơi cả ngày. Bạn cũng có thể mua xe tăng C02 20oz (kích thước phổ biến nhất) với giá từ $ 20 đến $ 30.

Nhược điểm của hệ thống chữa cháy khí CO2

Nhược điểm lớn là c02 thường bẩn và không nhất quán. C02 cũng không hoạt động tốt trong mùa đông. Nó rất nhạy cảm với chênh lệch áp suất và không chuyển đổi tốt thành khí ở nhiệt độ sắp đóng băng. Nó cũng thường sẽ làm mất hiệu lực bảo hành đối với các điểm đánh dấu đắt hơn có chứa các solenoids điện tử nhạy cảm.

C02 cũng không hoạt động tốt trong mùa đông. Nó rất nhạy cảm với chênh lệch áp suất và không chuyển đổi tốt thành khí ở nhiệt độ sắp đóng băng. Nó cũng thường sẽ làm mất hiệu lực bảo hành đối với các điểm đánh dấu đắt hơn có chứa các solenoids điện tử nhạy cảm.

>>> Hệ thống chữa cháy khí CO2

Hiệu quả của vòi phun nước trong hễ thống chữa cháy

Vòi phun nước ướt phun ra nước, khi hậu quả của sự lan truyền lửa đã được phát hiện, ví dụ khói hoặc tăng nhiệt độ trong môi trường xung quanh so với nhiệt độ phòng bình thường.

Mỗi vòi phun nước như vậy có một bóng đèn thủy tinh có độ nhạy cao được liên kết với vòi phun bằng kim loại (Vì nó là một chất dẫn tốt). Mỗi vòi phun nước hoạt động độc lập với các vòi phun khác, do đó tạo điều kiện cung cấp nước cho khu vực bị ảnh hưởng.

Do nhiệt độ quá cao, chất lỏng bên trong bóng đèn nở ra và kết quả là kính của bóng đèn bị vỡ. Màu sắc của bóng đèn biểu thị cường độ của đám cháy lan rộng. Ví dụ, ở nhiệt độ bình thường, bóng đèn thu được màu cam hoặc đỏ. Ở nhiệt độ cao 120 độ C, màu của bóng đèn là màu xanh lam. Ở nhiệt độ thậm chí cao hơn, nói 300 độ C, nó chuyển sang màu đen.

Vòi phun nước ướt là tự độnghệ thống chữa cháy , không cần xử lý thủ công một khi được thiết lập đúng. Vòi phun ESFR (Phản ứng nhanh loại bỏ sớm) là loại tốt nhất của loại này. Chúng được sử dụng rộng rãi trong khu vực công ty, văn phòng, trung tâm thương mại, hội trường lớn, nhà hát, bệnh viện và cả trong một số nhà gỗ. Tuy nhiên, chúng đắt hơn các bình chữa cháy thông thường.

Các tác nhân khí liên quan đến việc sử dụng các tác nhân cực kỳ hoạt động hoặc các khí trơ không phản ứng, được đẩy ra thông qua các máy tạo khí đẩy rắn. Nó hoạt động trên bất kỳ nguyên tắc nào sau đây:

· Loại bỏ nhiên liệu kích thích lửa.

· Loại bỏ oxy để ngừng cháy và lan truyền lửa.

· Giảm nhiệt sử dụng các tác nhân như Novec 1230.

>>> Hệ thống chữa cháy khí Novec 1230

Có hai cách để đối phó với các hệ thống chữa cháy dạng khí.

Phương pháp đầu tiên là áp dụng nó trực tiếp trên lửa. Sẽ không có rào cản xung quanh nơi bị ảnh hưởng. Phương pháp này được gọi là ứng dụng cục bộ. Một cách khác để sử dụng nó là bởi hệ thống chống ngập. Nó đòi hỏi phải sơ tán khỏi nơi này, và được bao quanh bởi các rào cản vật lý. Nó tăng cường các tác nhân khí ở vị trí ba chiều cụ thể và ngăn chặn sự lan truyền của lửa hiệu quả hơn.

>>> Hệ thống chữa cháy khí

Hệ thống chữa cháy khí FM200

Hệ thống chữa cháy khí FM200 hay HFC-227ea là một hệ thống phòng cháy chữa cháy khí sạch được thiết kế để xả khí chữa cháy vào khu vực hỏa hoạn trong vòng 10 giây. Đây là một trong những hệ thống chữa cháy khí an toàn, hiệu quả cao được nhiều đơn vị tại Việt Nam tin dùng.

Hệ Thống Chữa Cháy Khí FM200 (HFC-227ea) Là Gì?

Hệ thống chữa cháy khí FM200 là hệ thống chữa cháy dập lửa chủ yếu thông qua sự hấp thụ nhiệt, không để lại cặn, thân thiện với môi trường, không dẫn điện và an toàn với con người. Hệ thống chữa cháy này được chấp nhận và sử dụng trên toàn thế giới.

Nguyên Lý Hoạt Động Của Hệ Thống Chữa Cháy Khí FM200 (HFC-227ea)

Cơ chế dập tắt chính của FM200 là hấp thụ nhiệt, với đóng góp hóa học thứ cấp từ sự phân hủy nhiệt của FM200 trong ngọn lửa. FM200 không làm giảm lượng oxy trong không khí xuống thấp để chữa cháy như hệ thống chữa cháy khí Nitơ và CO2 vì vậy trong phòng vẫn còn khí oxy và không gây ngạt, không ảnh hưởng đến người còn ở trong phòng.

Hệ thống chữa cháy khí Nitơ

Hệ thống chữa cháy khí nitơ hay nitrogen là một trong những hệ thống chữa cháy khí trơ được lựa chọn sử dụng phổ biến ở Việt Nam với nhiều ưu điểm tuyệt vời như: khả năng chữa cháy hiệu quả cao, thân thiện với môi trường, không phá hủy tầng ozone, không gây hại cho con người và không để lại cặn bã sau khi phun,…

Hệ Thống Chữa Cháy Khí Nitơ (N2) IG-100 Là Gì?

Hệ thống chữa cháy khí IG-100 với thành phần là khí N2 được sử dụng để dập tắt hoặc ngăn chặn sự lan rộng của lửa với nguyên lý giảm nồng độ oxy trong đám cháy.

hành Phần Khí IG-100 Là Gì?

Thành phần khí IG-100 100% là khí Nitơ. Khí Nitơ là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu N2 và số nguyên tử bằng 7, nguyên tử khối bằng 14. Ở điều kiện bình thường, nitơ là một chất khí không màu, không mùi, không vị và khá trơ.

Nitơ chiếm khoảng 78% khí quyển Trái Đất và là thành phần của mọi cơ thể sống, chủ yếu ở dạng các amino axit (và protein); nó cũng có trong các axit nucleic (DNA và RNA). Cơ thể người có chứa khoảng 3% nitơ theo trọng lượng

Tham khảo thêm về Đèn sự cố >>> Tại đây

Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ : Biệt Thự OV14.02, Khu Đô Thị Viglacera Xuân Phương, đường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Hotline: 0967624114

Email: kinhdoanh@phucthanhco.com

Nguồn : https://phongchayphucthanh.com/he-thong-chua-chay-khi/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store