Soi cầu xổ số miền Bắc — Dự đoán xsmb ngày 21/11/2019

Xuan Tran Thanh
Nov 21 · 3 min read

Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm sau sao cho chính xác luôn là điều được nhiều anh em quan tâm đến nhất. Điều đó giúp cho anh em có cơ hội về bờ nếu đang trôi dạt, còn không thì thêm cơ hội làm giàu, kiếm được một khoản không nhỏ. Đã anh em nào đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm qua với những con số mà tôi dự đoán chưa. Nếu thấy chuẩn xác thì đừng nên bỏ qua soi cầu xổ số miền Bắc ngày 21/11/2019 dưới đây.

Nguồn lấy tại https://kuviet.com/soi-cau/xsmb/

Thống kê kết quả của xổ số miền Bắc ngày 20/11/2019

Nhiều người thắc mắc về mức độ chính xác của các con số mà tôi đưa ra trước đó. Tuy nhiên để kiếm chứng rất dễ dàng mà phải không? Chỉ cần mọi người đối chiếu với kết quả của ngày hôm đó là biết ngay những con số tôi mang đến có thật sự chuẩn xác hay không. Hơn nữa, các con số này được tôi cung cấp miễn phí cho mọi người chơi lô đề, vì thế tất cả mọi người đều có thể tham khảo và kết hợp thêm nhiều phương pháp khác để tăng cơ hội trúng.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/11/2019

Theo như kết quả xổ số ngày 20/11/2019 thì đề về 51, con số đã lâu rồi chưa ra. Đầu và đít từ 0 đến 9 đều có ít nhất một cặp số. Trong đó, đầu 0, đầu 5; đít 4 và đít 5 là những ô có nhiều cặp số về nhất. Bạn có thể dựa vào đây để soi cầu tìm ra những con số may mắn cho ngày hôm sau.

+ Thống kê lô gan lâu ra gồm những con số sau: 41; 22; 89; 73; 88; 15; 70; 96.

+ Những con lô ra nhiều nhất trong tháng này bao gồm: 03; 87; 02; 00; 58; 68; 71; 14; 33; 77; 21.

+ Các con đề đặc biệt đã lâu chưa ra trong nhiều ngày người chơi nên cân nhắc: 13; 87; 69; 70; 21; 31; 85; 50; 72; 71.

Đây là những con số có xác suất về khá cao trong những ngày tới. Người chơi có thể tham khảo và dựa trên các tính toán, soi cầu để chắc chắn hơn về con lô, đề có thể sẽ ra vào ngày mai.

Social của KU Việt về soi cầu XSMB:

https://www.vietnamta.vn/photo/117022/soi-cau-xsmb-2/feed_273498
https://www.facebook.com/notes/soi-cau-xsmb/soi-c%E1%BA%A7u-xsmb-h%C3%A0ng-ng%C3%A0y-t%E1%BB%B7-l%E1%BB%87-tr%C3%BAng-cao-t%E1%BA%A1i-ku-vi%E1%BB%87t/108532650614978/
https://ello.co/soicauxsmbkuviet/post/qeidmrnurla9yircizprzg
https://ok.ru/profile/574940699497https://www.vietnamta.vn/profile-53236
https://www.facebook.com/soicau.xsmb.75
https://www.mydigoo.com/forums-topicdetail-110782.html

Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/11/2019

Từ những thống kê trên, hy vọng mỗi người chơi sẽ tìm ra được những con số cụ thể mang lại may mắn cho mình cho ngày 21/11. Nếu không có thời gian để tính toán cũng không sao, dưới đây là một vài con số tôi đã tính toán sẵn để mọi người có thể tham khảo, biết đâu lại giúp cho người chơi trúng lớn.

Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc cho ngày 21/11/2019

+ 10 dàn lô cặp người chơi nên chú ý: (57–75); (05–50); (25–52); (45–54); (09–90); (17–71); (26–62); (19–91); (43–34); (02–20).

+ Song thủ lô: 68–86.

+ Bạch thủ lô: 14 hoặc 41.

+ Con đề có khả năng về cao nhất: Đầu 1 đít 6 hoặc 06–60.

Tất cả những con số ở trên mà tôi đưa ra đều dựa trên phương pháp soi cầu, kết hợp những kết quả xổ số miền Bắc đã về từ những ngày trước. Nếu anh em có thêm con số nào với độ chính xác cao thì hãy comment ngay bên dưới để cùng thảo luận thêm, biết đâu lại tăng tỷ lệ chuẩn xác hơn.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade