Mùa hoa nở trên đầu

Mùa hoa nở trên đầu

Hương thơm anh thơm em

Bay ngang phố cổ khuya

Gió đứng im, đèn vàng đứng im

Ánh mắt anh sâu hơn dòng sông trước mặt

Anh nắm tay em rất chặt

Đêm đứng im, không còn đất trời nào dám thở

Chỉ em và anh thở, thở hương hoa bát ngát

Thở nhau

Mùa hoa nở trên đầu

Anh đưa em đi qua cây cầu gãy đôi mùa trăng đã cũ

Hoa vàng rụng đầy trước sân nhà anh

Mùa hè em có trở lại

Mùa đông em có nhớ không

Mùa yêu nào cho những tháng ngày nuối tiếc

Tóc em xanh biếc một chiều nắng trong

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Phuong Do’s story.