ที่กินในเมืองภูเก็ต

ผมเป็นคนภูเก็ต แต่ไม่ค่อยออกไปเทียวทะเลเท่าไหร่ เลยไม่ค่อยรู้จักที่ท่องเที่ยวตามชายหาด แต่ถ้าเป็นในเมืองขอให้บอก มีร้านอาหารอร่อยๆ ที่หากินที่อื่นในประเทศไทยไม่ได้เยอะเลย เรียงตั้งแต่เช้ายันเย็น

ขนมจีบจ่วนเฮี้ยง

ร้านเก่าแก่ที่สุดในภูเก็ต เปิดมา 100 กว่าปี มีให้เลือกหลายสิบอย่าง น้ำจิ้มอร่อยเป็นเอกลักษณ์หาไม่ได้ที่ไหน มีสองสาขา ต้องรีบมาแต่เช้า 6:00 – 9:00 เพราะสายๆของก็เริ่มหมดแระ

ขนมจีนแม่ติ่ง

คนภูเก็ตกินขนมจีนกับห่อหมก ทอดมัน ร้านนี้มีครบ แถมเยอะด้วย

โรตีแถวน้ำ

หมี่สมจิตต์

โลบะ โอต้าว โอ๊ะเอ๋ว บางเหนียว

หมี่ผัดอ่าวเก

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.