And how it still could make you miss yours

”Come back, i didn’t hear my alarm clock!”

If you ever happened to get in a situation where you would need to extract the original image from an Apple Pages-document instead of for example screenshotting it, you’re in luck!

Var jobbade du innan du började på NetRelations?

Hur en barndomsdröm om att rita coola grejer och bananskal i form av ett hostel i Panama City med en litauisk personalvetare tog Viktor till yrket som UX Designer.

Var jobbade du innan du började på NetRelations?

Hur länge har du jobbat inom designyrket?

Hur hamnade du in på spåret design?

Vad tycker du är det mest givande jobba som designer?

En glad göteborgare som alltid fick i uppdrag designa omslag till det egna bandet tills han slutligen klev in i byråvärlden som Art Director hos NetRelations.

Var jobbade du innan du började på NetRelations?

Hur länge har du jobbat inom designyrket?

Den beryktade designern med det sköna smeknamnet Majo berättar om sin designbakgrund, tips och sköna citat.

Var jobbade du innan du började på NetRelations?

Hur länge har du jobbat inom designyrket?

Hur hamnade du in på spåret design?

En grupp unga ledare samlas för att skapa lokal samhällsförbättring, med siktet inställt på mångfald.

Pierre Orsander

Senior Designer + Design Lead at IKEA with a fascination for Design & Psychology. Also a foodie & entrepreneur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store