Ik schreef mijn thesis niet.

Ik ging naar de filmschool en studeerde politieke wetenschappen. Niet je diploma bepaalt je professionele traject. Wel wat jij leert uit je opleiding en alles daarbuiten. En dat heb je volledig zelf in handen.


Geen thesis

Ik heb mijn thesis nooit geschreven. Ik studeerde politieke wetenschappen aan de KUL en heb mijn kandidaturen en licenties met behoorlijke cijfers afgewerkt. Maar mijn thesis heb ik nooit afgewerkt. Mijn vader was professor aan dezelfde instelling. Mijn broer werd in dezelfde studie door dé top prof als “zijn beste student ooit” omschreven. Met de hele bachelor-master omschakeling, denk ik dat ik zelfs geen diploma heb.

Ik heb mijn thesis nooit afgewerkt en vermoed dat ik geen diploma heb.

Voordien volgde ik film aan Sint-Lukas Brussel hogeschool. We kregen er geen opleiding, maar artistieke vrijheid. Lucht. We moesten kunstenaar worden, hamerde een docent die zelf soaps regisseerde om te overleven. Voor de meesten een springplank naar een carrière in de werkloosheid, mislukte kunstenaar of docent aan dezelfde instelling. In het tweede jaar gaven de instelling en ik elkaar een onvoldoende.


Opleiding tot universitair

Aan de universiteit word je opgeleid tot universitair. Je krijgt een opleiding tot sociale wetenschapper. Met een job als onderzoeker aan de universiteit als job. Een thesis is een werkstuk volgens de regels van het onderzoek in de humane wetenschappen. Lees je literatuur en schrijf een opstel van honderd bladzijden waarin je op correcte wijze refereert naar stellingen uit boeken. Heb geen mening, volg de regels en schrijf je pagina’s tijdig vol. Ik combineerde politieke theorie met internationale betrekkingen. Studenten communicatie wetenschappen konden nog iets met videospelletjes doen.

Dagelijks bloggen voor duizenden lezers of een thesis die twee mensen zullen lezen?

Ik heb veel geleerd tijdens mijn studentenjaren. Ik werkte als fotograaf en schrijver bij de studentenkrant Veto. We gingen regelmatig bij de rector op de koffie. Ik leidde de fotoredactie van doka naar digitaal. Ik ging op Erasmus naar Manchester en leerde daar zelfstandig nadenken. Ik werkte als jobstudent aan het Mediacentrum van de KU Leuven, waar ze opleidingen als webmaster en usability design doceerden. En ik schreef een blog met dagelijkse enkele duizenden lezers. Los van alle ervaringen buiten de studies.


Ga niet naar de universiteit

De reagerende proffen hebben gelijk. Als je geen thesis wil schrijven, moet je geen academische opleiding volgen. Ik zat niet op mijn plaats aan de universiteit. Net als de beruchte anti-thesis studente en tienduizenden anderen. Als je later viaducten wil bouwen, medicijnen uitvinden of mensen opereren, ga naar de universiteit en kies voor een exacte wetenschap. Voor alle anderen: vind je weg. En waarschijnlijk zal een toegepaste opleiding je daar beter bij helpen.

Wees interessant en ondernemend. Dat leer je niet op school.

Ik werk al een decennium in de creatieve sector. Niemand heeft ooit naar mijn diploma gevraagd. Bouw je netwerk uit, doe levenservaring op en laat van je horen. Doe stages, ga naar het buitenland en zet eigen projecten op poten. Mijn beste stagiaire ooit was geen expert in mijn domein. Ze combineerde haar studies met haar rol als kapitein van de nationale hockey ploeg. Tussendoor had ze een stage in Parijs geregeld. Wees interessant en ondernemend. Dat leren ze je niet op de universiteit.


Je moet het zelf doen

Ik heb destijds het volledige onderzoek voor mijn thesis gedaan. Meer dan alle uurtjes gepresteerd. Ik had mijn verhaal tot in de details klaar en wilde er een presentatie over geven. Want honderd pagina’s pennen aan een document dat twee mensen zullen lezen… Maar dat was niet volgens de vormvereisten. Vandaag werk ik in creatieve en innovatieve sector waar je regels moet breken om succesvol te zijn. Ik heb er geen spijt van.

Stop met janken en maak er werk van.

Voor een klant onderzocht ik de innovatieve trends in onderwijs en educatie. Online video platformen door Harvard en MIT. Investeringen van Google, Microsoft en Facebook in ‘het nieuwe leren’. Hoger onderwijs zonder leerkrachten. Algoritmes die leertrajecten personaliseren of talen leren op je smartphone. Alles leidt naar dezelfde conclusie: welke keuze je ook maakt, je zal het zelf moeten doen. Met of zonder (universitair) diploma. Met of zonder thesis. Maar alvast wat goede moed van mijn kant; zonder thesis gaat het ook. Begin er gewoon aan.


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.