Mediawijsheid: een overzicht van de projectgroepen

Afgelopen maandagmiddag hebben de projectgroepen van Mediawijsheid hun voortgang gepresenteerd, waarin we meer inzicht hebben kunnen krijgen in de opgehaalde geldbedragen sinds de kick-off maar ook, niet onbelangrijk, of de gebruikte mediastrategieën hun vruchten afwerpen.


Projectgroep Books4Life trapte af. Hun doel is misschien nog wel het lastigst van allemaal: het vergroten van bekendheid onder jongeren en met name de band met studenten aan Tilburg University versterken. Books4Life wordt gerund door vrijwilligers en verkoopt onder het mom ‘Goed Boek, Goed Doel’ tweedehands boeken, waarbij 90% van de inkomsten naar goede doelen gaat. Naar mijn mening een tof doel, en interessant aangezien de universiteitscampus het speelveld zal vormen met de studenten als doelgroep!

Aangezien het hier op het eerste gezicht niet op een duidelijk meetbaar resultaat gaat (want hoe meet je nou daadwerkelijk bekendheid?) is dit een uitdaging. Ook de aanpak verschilt met die van de andere groepen, aangezien er aan het eind van de cursus hopelijk een duidelijk plan van aanpak is waarmee de boekenwinkel verder kan. De gepresenteerde strategie bestaat grofweg uit twee delen: een uitvoerend en een adviserend deel.

Het uitvoerende deel wordt gedaan door de projectgroep zelf. Vanaf de kick-off zullen er Facebookberichten geplaatst worden om af te tasten wat de doelgroep nou daadwerkelijk triggert. Het zoeken en targeten van specifieke doelgroepen zal verder ondersteund worden door verschillende Facebookadvertenties die geplaatst zullen worden met een klein budget. Interessant! Ik heb me al eerder redelijk sceptisch uitgelaten over Facebookadvertenties dus ik ben zeer benieuwd of deze de groep gaat helpen met het afbakenen van hun doelgroep. Twitter zal niet ingezet worden. Een bewuste keuze door de groep, aangezien Twitter niet de mogelijkheden biedt tot uitgebreide content (zoals op Facebook), en daarnaast is de zichtbaarheid van Tweets niet te meten, op eventuele favorites en retweets na, aldus de projectgroep. Het zal dus Facebook zijn wat in de gaten gehouden moet worden.

Projectgroep De Broodpater zet zich in voor Gerrit Poels, de Broodpater van Tilburg. Poels is oprichter van ‘Huize Poels’, Sociaal eethuis ‘de Pollepel’ en van ‘Stichting Broodnodig’. Zijn bekendheid in Tilburg heeft hij te danken aan het feit dat hij ondanks zijn respectabele leeftijd van 86 jaar nog elke nacht op zijn fiets stapt om brood te brengen naar de mensen die dit nodig hebben. Het kleinschalige en bescheiden imago, plus het feit dat dit een zeer regionaal doel is, maakt ook dit een gaaf goed doel om te helpen. Zeker interessant om te kijken hoe je de aandacht van jongeren trekt voor dit doel dat tot op heden vooral steun vindt bij de oudere generaties in Tilburg.

Deze projectgroep heeft een zeer heldere tactiek: door middel van een circulair proces van ‘buzz creëren — sociale relaties — conversie’ trachten zij via online én offline media een momentum op gang te brengen. Uit de presentatie bleek dat Facebook en Twitter redelijk van de grond kwamen, maar vooral de ‘traditionelere’ media (vrijwel alles is tegenwoordig immers ook online te vinden’) zorgden voor een bepaalde vaart. Via een artikel in Univers (het onafhankelijke universiteitsblad van Tilburg University) werden zij opgepikt door Omroep Brabant, de Telegraaf en het Brabants Dagblad. Zou dit komen door de vaste achterban die deze media hebben opgebouwd, of simpelweg het hoge bereik? Ondanks dat dit voor de nodige donaties zorgde, bereikten zij niet hun gewenste doelgroep (nl. jongeren) en besloten zij de online media alsnog in te zetten. Content via YouTube, Tumblr en een radiofragment via Fontys zorgden voor een verdubbeling van het bedrag, waardoor ze nu rond zo’n €3300,- zitten. Gaaf om te zien dat er al zo’n groot bedrag is opgehaald!

De projectgroep voor Inloophuis Toon ziet ook de werking van traditionele media. Inloophuis Toon zet zich in voor kankerpatiënten en betrokkenen. Via regionale media zoals Weekblad Waalwijk, Brabants Dagblad en de Heusdense radio heeft deze projectgroep aandacht kunnen vestigen op de loterij die zij georganiseerd hebben met behulp van diverse sponsoren. Ouderwets, maar toch effectief, aangezien tot nu toe €600,- is opgehaald door de verkoop van lootjes. Ook via de PR-afdeling van Inloophuis Toon zal de loterij en de trekking verspreid worden naar verscheidene bedrijven, kranten en magazines. Voor een eventuele vergelijking met de andere groepen is het jammer dat zij op Facebook, Twitter of andere online media minder aanwezig zijn. Maar misschien zegt het ook wel iets: zou een gelikte online campagne ook zo goed werken voor een goed doel als deze? Dat is nog maar net de vraag.

Ten slotte is er projectgroep Dagboek voor Helden. Deze groep zet zich in voor een specifiek project van Hulp voor Helden, een organisatie die zich inzet voor militair, veteraan en thuisfront. Een zeer actueel onderwerp met daarom veel mogelijke manieren tot marketing. Gezien het enorm tot de verbeelding spreekt heeft de groep ervoor gekozen om beeldende media in te zetten — dat zegt immers meer dan 1000 woorden. Door middel van zelf ontworpen posters en persberichten hebben zij via Defensie een behoorlijk netwerk opgezet. Via Facebook en Twitter verschijnen regelmatig interessante verhalen, blogs of andere content die met dit onderwerp te maken heeft. De groep gaf aan dat er wellicht duidelijker vermeld moest worden dat het ook hen om donaties te doen was. Storytelling is immers het middel, niet het doel. Toch wil het niet lukken om met relevante content en een degelijke online mediastroom de aandacht te trekken: de donaties zijn er wel, maar in mindere mate. Apart, want online is Dagboek voor Helden zeer aanwezig, en verschillende partijen pikken hun actie op en spelen het door.


Een daadwerkelijke vergelijking tussen de groepen zal in een latere blogpost naar voren komen. Genoeg stof om over te schrijven, want zelfs soortgelijke vormen van aanpak leiden tot compleet verschillende resultaten!

Like what you read? Give Pieter Winnemuller a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.