Brock Turner’ın cezası ve zaman kavramı

Block Turner’ın kim olduğunu yazmaktansa 5harfliler’e tekrar teşekkürlerimi sunduğum şu çeviriyi paylaşmayı tercih ederim.

Cinsel saldırı, tecavüz, istismar ve karşılığında verilen cezalar. Hangi ülke olursa olsun dudak uçuklatmaya devam ediyor. Verilen cezalara bir de iyi hal indirimleri eklenince, ağzınızı bırakıp, eh malum Anadolu deyişini biliyorsunuzdur zaten.

Çünkü şu haberde de yazdığı üzere; Brock Turner’a tecavüz suçlularına verilen 14 yıl cezasını değil sadece 6 ay hapis ve 3 yıl şartlı tahliye cezası verdi.

Turner ise cezaevinde sadece üç ay geçirdi. 3 ay. 3. Üç.

Mantıksız bir durumla mantıklı bir şekilde mücadele edilip edilemeyeceği tartışılabilir. Beni bu konuya dair en çok etkileyen -kadının yazdığı açık mektubu dışarıda tutarak- insanların bu adaletsizliğe dikkat çekmek için kullandıkları yol oldu.

#ThingsLongerThanBrockTurnersRapeSentence

“Brock Turner’ın tecavüz mahkumiyetinden daha uzun süren şeyler” anlamına gelen bu etiketi kullanarak Twitter’da insanlar bazen olayın ciddiyetine dikkat çekmiş, bazen de bu kadar mantık dışı bir cezayı ti’ye almış.

Hatta konu ile ilgili bir BuzzFeed yazısı bile mevcut.

Eli görüp artıranlarda ise:

Bir olaya dikkat çekmek için eğer sosyal medyayı kullanıyorsanız ve cidden kedi videoları ya da GIF’ler arasında kaybolmak istemiyorsanız, bazen akıllıca seçilmiş bir etiket (hashtag) sizi hiç beklemediğiniz yerlere ulaştırabilir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.