Info: De vanligaste preventivmetoderna tillgängliga just nu

Hormonella

P-piller. De vanligaste är kombinerade p-piller som innehåller både östrogen och gulkroppshormon.

Minipiller. Innehåller till skillnad från p-piller bara gulkroppshormoner. Kan ge oregelbundna eller helt uteblivna blödningar.

P-stav. Innehåller gulkroppshormon. Sätts in av gynekologer och barnmorskor, effekten håller i tre till fem år beroende av sort.

Bildkälla: Web MD

Hormonspiral. Sätts in i samband med gynekologisk undersökning och kan sedan sitta kvar i upp till fem år. Innehåller gulkroppshormoner.

P-ring. En ring preparerad med könshormoner som förs in i slidan. Byts med några veckors mellanrum.

P-spruta. Innehåller hormonet gestagen. Effekten håller i tre månader. Rekommenderas oftast inte till kvinnor under 19 år.

P-plåster. Innehåller samma hormoner som p-piller, östrogen och gulkroppshormoner. Byts ut en gång i veckan.

Icke-hormonella

Kondom. Enda preventivmedlet som skyddar både mot oönskade graviditeter och könssjukdomar.

Kopparspiral. Sätts in i samband med en gynekologisk undersökning och kan sedan sitta kvar i upp till fem år.

Pessar. Placeras i slidan över livmodertappen. Måste kombineras med spermiedödande medel. Sätts in före samlag och ska sitta kvar i minst sex timmar efteråt.

Säkra perioder. Innebär att undvika samlag de dagar kvinnan har ägglossning och under den fruktsamma perioden som är fem dagar före ägglossning och en dag efter.

Billingsmetoden. Fungerar på samma sätt som säkra perioder förutom att man även observerar slidsekretet och hur det förändras under cykeln, vilket gör att metoden kan användas även vid oregelbunden mens.

Källa: RFSU

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.