Port of Business blockchain

Blockchain, mooi maar soms lastig te begrijpen. Probeer het daarom zelf in 2 minuten!

Op basis van blockchain techniek zijn heel veel toepassingen mogelijk. Veel daarvan hebben te maken met partijen die samenwerken en met het waarmerken en kunnen valideren van stappen in een proces. Met deze 3 stappen ervaar je hoe fraude preventie door middel van blockchain werkt.

  1. Download hier de digitale PDF versie van het Drechtsteden Business Artikel ‘Blockchain’ en zorg dat het op een makkelijk te vinden plaats wordt opgeslagen.

2. Ga naar de verificatie terminal op www.v-id.org, waar u de authenticiteit van dit document gaat verifiëren.

3. Biedt nu het document aan bij de terminal. U ziet dat het document wordt herkend en de eigenaar van het document wordt getoond. Als u een kleine

aanpassing maakt aan het gedownloade document is het document niet meer authentiek en zal de verificatie niet lukken. Ook als u een ander, niet gevalideerd document probeert, zal de verificatie niet lukken.

Hier ziet u een demonstratie van wat er gebeurt bij de verificatie van een ongewijzigd en een gewijzigd bestand:

Dit is een voorbeeld van een praktische toepassing waarbij onderliggend het document wordt geregistreerd in meerdere blockchains. Hiermee wordt het document beschermd tegen ongewenste aanpassingen. Deze manier van werken is voor elk digitaal document toepasbaar. Denk daarbij aan werkbonnen, certificaten, overeenkomsten, contracten, orderbevestigingen, opleverdocumenten, meetrapporten of auteursrechten.

Een kort filmpje van de techniek is te vinden op v-id.org.