แบบเพิ่ม Jar ไฟล์ ผมยังไม่เคยลองเหมือนกันครับ ฝากลองหน่อยนะครับ ได้ผลอย่างไรมาอัพเดทกันด้วยนะครับ
🔥Jirawatee
1

Update ค่าา ส่งNotification จาก Server ได้แล้วค่ะ พอดีไปใส่ Legacy server key แทน Server key แหะๆ ขอบคุณมากๆนะคะ บทความพี่ดีมากๆเลยค่ะ :)

Like what you read? Give taohuh a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.