Deneyim tasarımının günlük yaşamdaki yansımaları.
Nejat Can Ünlü
361

Harika bir yazı olmuş. Kapılar gerçekten işimi zorlaştırıyor. Kulaklıktaki parmakla hissedilebilen üç nokta ayrıntısı onu almak istememe sebep olacak kadar harika. Braille Alfabesi’nde L harfine denk geliyormuş, şimdi kontrol edince öğrendim. +24313484 puan Philips’e. Lamba cidden yardım etmeye çalışan bi facia gibi cidden. UX alanında staja başladım, en temel prensipleri bu kadar net anlattığınız için tekrar teşekkür ederim :)

Like what you read? Give Aycan Doğanlar a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.