Archív képek a budai Sas-hegy környékéről

A Dayka Gábor u. 83. sz. alatti kísérleti szövetszerkezetes ház, Sámsomdi-Kiss Béla építész technológiai újítása. A kép 1948-ban, a háború után végrehajtott kezdetleges felújítás után készült. (Sámsomdi-Kiss György gyűjteményéből)
A ház építkezés közben, 1938-ban. Háttérben a Sas-hegy déli lejtője a katonai gyakorlatok során kitaposott ösvénnyel, előtérben a mai liget helyén lefutó rét, a bal szélen a rétre lefutó feketefenyő erdő széle (Sámsomdi-Kiss György gyűjteményéből)

A Budaörsi út valamikor az 1970-es években. A kép bal szélén az ELTE kollégium, tőle jobbra az épülő Brassó utcai lakótelep házai, még a “10 emeletes” épület nélkül.(Kazincky Lászlóné gyűjteményéből)

A Dayka Gábor utca az épülő lakóteleppel az 1970-es években. (Kazinczky Lászlóné gyűjteményéből)

A lakótelep egyik épülő háza a Rozmaring utca felől (Kazinczky Lászlóné gyűjteményéből)
Ez a kép már a 70-es évek végén készülhetett. Háttérben az ELTE kollégium épülete magasodik, a hölgy a kisfiúval a lakótelep mellett ma is meglévő kiskertek között sétál (Kazinczky Lászlóné gyűjteményéből.)
Fent és lent: Németvölgyi út, a Farkasréti temető Keresztes Szent János temetőkápolnája az ostrom után, 1945-ben (FOTO:FORTEPAN, Dr. Krámer István

FOTO:FORTEPAN, Lissák Tivadar
a templom helyére urnafülkékkel szegélyezett passzázs épült a 60-as (?) években (FOTO: FORTEPAN, Váti)
Like what you read? Give Ervin Tihanyi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.