Klik, klik… i sklep internetowy!

Klik i mam towar. Klik i mam zamówienie. Klik i mam pieniądze. Klik, klik, klik…

Piotr Drobicz
Mar 25 · 4 min read

Handel w wirtualnym świecie wypiera tradycyjne sklepy. Zwłaszcza teraz w dobie Koronowirusa. W skutecznym wprowadzaniu e-commerce pomagają profesjonalne oprogramowania, w tym najpopularniejsze na świecie Magento 2.

Photo by Austin Distel

Jak rozpocząć swoją przygodę z e-zakupami? Klik i mam odpowiedź.

Od wieków handel stanowił fundament ekonomii i zapewniał rozwój gospodarki przynosząc wymierne zyski dla całych społeczeństw. Wymiana towarowa łapczywie korzystała ze wszystkich osiągnięć technologicznych. Dziś trudno wyobrazić sobie efektywne prowadzenie biznesu bez wirtualnego świata. Handel XXI wieku nie może odbywać się już z pominięciem internetu. Nieograniczony dostęp, szerokie zastosowania, prostota obsługi, niskie koszty funkcjonowania oraz łatwość korzystania to niewątpliwe jego atuty. To szansa na ekspansję dla wielu małych firm, których nie stać na skuteczne zbudowanie tradycyjnych kanałów dystrybucji. Szczególnie dziś, w czasach pandemii Koronawirusa, handel elektroniczny staje się odpowiedzią na pojawiające się wyzwania. Jak zatem skutecznie zbudować sklep internetowy i osiągnąć sukces w e-commerce?

Rosnący rynek usług e-commerce

Wartość polskiego rynku e-comerce dynamicznie rośnie, dziś jest to ponad 50 mld zł. Wypracowało go ponad 30 tys. sklepów internetowych oraz 15 mln klientów robiących zakupy w sieci. Liczby te rosną praktycznie każdego dnia. Jesteśmy w światowej czołówce rynku, który obecnie wyceniany jest na prawie 2 biliony USD. Dziś każdy liczący się podmiot musi być w sieci. W jaki sposób otworzyć zatem sklep internetowy?

Uruchomienie e-sklepu

Aby rozpocząć sprzedaż w internecie można skorzystać z istniejących platform takich jak Allegro lub zdecydować się na utworzenie własnego e-sklepu. Wystarczy wykupić abonament na istniejącej platformie lub zdecydować się na opracowanie autorskiego programu informatycznego. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest jednak skorzystanie z Magento. To właśnie w taki sposób zostały zaprojektowane i uruchomione sklepy internetowe takich firm jak Coca-Cola, Ford czy Nike. Wiele funkcjonalności, zarządzanie wieloma kategoriami produktów jednocześnie, optymalizacja procesu płatności, możliwość rozbudowy to niewątpliwie jego atutu, które zostały okupione wysokimi wymaganiami dotyczącymi wydajności komputera, którym zarządzamy naszym sklepem. To jeden z powodów, aby uruchomienie sklepu internetowego w oparciu o Magento powierzyć profesjonalistom.

Warto skorzystać z wypracowanego know-how i wieloletniego doświadczenia profesjonalnych firm. Wydawać by się mogło, że takie rozwiązanie wiąże się z dodatkowymi kosztami, jednakże tak naprawdę oznacza oszczędności i bezproblemowe uruchomienie sprzedaży w internecie. W ageno.pl specjalizujemy się w uruchamianiu sklepów w oparciu o Magento, dlatego możemy zaproponować optymalne rozwiązania dla Twojego biznesu abyś mógł możliwie najszybciej rozpocząć efektywną sprzedaż.

Ageno.pl

Małymi krokami do sklepu online

Mając pomysł i opracowaną koncepcję podboju rynku należy sklep gdzieś umiejscowić. Tak jak tradycyjne obiekty tak i internetowe muszą mieć więc jakiś adres. Konieczne jest zatem wykupienie odpowiedniej domeny jak również zapewnienie wystarczającego miejsca na serwerze. Wybierając usługę hostingu warto zadbać o certyfikat bezpieczeństwa SSL. Na koniec potrzebujemy architektury — odpowiedniego oprogramowania. Wśród wielu darmowych rozwiązań (Open Source) jest m.in. skrypt Magento. To serce i krwioobieg naszego sklepu. Ostatnim elementem pozostaje promocja zapewniająca ruch i sprzedaż w sklepie. Wszystkie usługi można zintegrować — tak, aby np. sprzedaż w sklepie automatycznie generowała zamówienia w hurtowni. Nie zapominaj o płatnościach i formach dostawy. Nie bez znaczenia jest również obsługa posprzedażowa, w tym reklamacje.

Zostań rekinem sprzedaży w internecie

Liczne przykłady skutecznego zastosowania Magento w prowadzeniu sprzedaży internetowej skłaniają do korzystania z tego rozwiązania w różnych branżach.

Motoryzacja – Dziś oleje silnikowe i płyny eksploatacyjne, części samochodowe, narzędzia warsztatowe czy szeroko pojęte akcesoria można kupić w jednym miejscu. Serwis nocar.pl, stworzony w oparciu o Magento przez profesjonalistów z Agencji Ageno.pl z Bielska-Białej, pozwala kierowcom dokonać wszelkich zakupów i napraw w jednym miejscu i to bez wychodzenia z domu.

Budowlanka – Na nadmiar czasu nie narzekają również ci, co remontują. Urządzając mieszkanie chcemy poznać szeroką gamę asortymentu z różnych kategorii — od materiałów budowlanych, przez urządzenia elektryczne czy elementy wykończenia jak oprawy gniazdek elektrycznych. W tym pomoże nam także sklep internetowy taki jak karel2.pl, w którym nie tylko poznamy produkt, ale również zamówimy tak, aby w wyznaczonym czasie pojawił się na placu naszej budowy.

Fashion – Wysokiej jakości kurtki puchowe kupisz na pajaksport.com sklepie internetowym stworzony na Magento 1.

Sklepy internetowe — odpowiedzią na największe wyzwania

Korzystanie ze sklepów internetowych to gigantyczne ułatwienie w wieku pośpiechu i braku czasu. Z domowego zacisza, o dowolnej porze w prosty i wygodny sposób możemy dokonać wszystkich niezbędnych zakupów — czy to do domu, pracy, samochodu czy na wakacje. Wystarczy komputer i dostęp do internetu, aby zakupy same zapukały do naszych drzwi. Dla właścicieli sklepów to możliwość nieograniczonego dotarcia do klientów i znaczącego obniżenia kosztów funkcjonowania. Dynamiczny rozwój rynku e-commerce to także zasługa odpowiedniego oprogramowania, takiego jak skrypt Magento, usprawniający handel i umożliwiający prowadzenie efektywnej sprzedaży w internecie.

Właśnie wybija ta godzina. Czas otworzyć Twój sklep online!

Autor: Marek Sieczkowski

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade