Jak zmniejszyć (swoją) frustrację

Sprawdzony sposób na zmniejszenie frustracji spowodowanej trudami rozwijania produktów

Rozwijanie produktów potrafi być świetnym i uskrzydlającym zajęciem.

Jednak czasami bywa frustrujące. Poprawiając jedno psujesz coś innego, użytkownicy nie są zachwyceni wprowadzonymi poprawkami, liczby nie rosną tak jak zakładałaś, zespół rozdzierają wewnętrzne napięcia i konflikty.

Gdy rośnie frustracja staram się rozpocząć akcje ratunkową

  1. Wybieram do realizacji 3 mało pracochłonne poprawki, które ułatwiają pracę użytkownikom (niekoniecznie zwiększając przychody czy inne parametry biznesowe). Robię takie rzeczy, które leżą w backlogu z adnotacją: fajnie to zrobić, ale wciąż nie ma czasu.
  2. Spinamy pośladki i wdrażamy je w tydzień (ważne, żeby było szybko)
  3. Wysyłam komunikację do użytkowników, tak żeby sprowokować pozytywny odzew. Zazwyczaj na końcu informacji o zmianach, dodaję pytanie czy to ułatwi im pracę lub czy uważają że to przydatne. Tak, używam tendencyjnych pytań.
  4. Trzymam kciuki żeby ktoś odpisał ;)
  5. Cały pozytywny feedback zbieram w jednego maila i wysyłam do zespołu. Jeśli jest tego wystarczająco dużo— drukuję dużym fontem i wieszam obok zespołu. 
    Wersja dla prosów: wydrukować tyle kopii ile członków zespołu, włożyć do kopert i rano jak nikogo nie ma zostawić każdemu na biurku. Później z uśmiechem obserwować jak otwierają koperty i czytają

To fajnie podbudowuje morale i sprawia, że czujemy się doceniani ;)

Nawet jeśli nie przyniosło to dużej wartości biznesowej, ważna jest atmosfera i motywacja — to pozwala nam w kolejnych tygodniach lepiej robić to co ważne.

Jeśli nadal czuje się niezadowolony to:

Przypominam sobie, że błędy w oprogramowanie to normalna rzecz. To i tak (prawie) cud że tak skomplikowane rzeczy istnieją i działają

So next time you hit an annoying bug, give it five minutes before you fire off that indignant tweet. Marvel at the miracle it is that anything as complex as a modern piece of software works at all! Consider the billions of instructions our work-horse CPUs have to get just right for you to enjoy the splendors of computing. Have some sympathy for man and machine. (źródło i więcej o tym jak akceptować istnienie błędów)

Na koniec wysyłam sobie pocztówkę lub przynajmniej odpalam to


Jestem Piotrek i od 10 lat rozwijam produkty internetowe jako UX i Product Owner.

Dużo czytam żeby zrozumieć jak inni: rozwijają produkty, zarządzają zespołami i projektują. Zapisz się teraz newsletter o tworzeniu produktów

Like what you read? Give Piotr Król a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.