Możecie zabić kangura, ale nie jego Śnienie

Tydzień temu pisałem tak jakby głównym motywem przytoczonego fragmentu Platońskiego Menona była kobiecość, ale przecież jest nim projekcja tzn. „rzutowanie” czegoś swojego na zewnątrz. Projekcja jest czymś znacznie bardziej podstawowym niż jeden z „mechanizmów obronnych”. Jest podstawowym sposobem przejawiania się naszej psyche.

No i zaczęło się…. Znowu zamiast sprzątać biurko lub grać z dziećmi w piłkę klarowałem swoje przeczucia w kwestii uczuć i myślałem nad związkiem myślenia i odczuwania. Przypomniałem sobie, że dawno dawno temu w epoce Gierkowskiego dobrobytu, jako mały chłopiec, przyglądałem się jak myśliwy oprawiał kuropatwę i nie robiło to na mnie większego wrażenia. Dopiero kiedy zobaczyłem wyciągany z wnętrzności woreczek z kamykami (ptaki używają ich do rozcierania pokarmu) zacząłem spazmatycznie szlochać. Sam bardzo lubiłem zbierać małe kamyki…Empatia najwyraźniej też ma strukturę projekcji.

Jak pisze Palusiński za Mindellem: Projekcja występuje wówczas, gdy ktoś “czuje się poirytowany inną osobą, albo złości się na samą myśl o tej osobie. (…) Niezwykle trudno jest dostrzec projekcję w sobie samym” [Mindell]. Jung dokonał rozróżnienia pomiędzy projekcją pasywną i aktywną. Projekcja pasywna jest całkowicie automatyczna i nieintencjonalna, jak na przykład zakochanie się. Projekcja aktywna odpowiada empatii, a w krańcowym wydaniu bywa utratą tożsamości na rzecz obiektu projekcji (konfluencja)

Sokrates i Anytos są postaciami z dobrze nam znanego “snu” o nieświadomych swej roli prześladowcach i świadomej ofierze. Nie sposób nie usłyszeć w głosie Anytosa tych samych nut, które brzmiały w głosach uczonych w piśmie i faryzeuszy…

Role są archetypowymi postaciami ze snu, próbującymi zaistnieć w dowolnym polu społecznym. Jest to rodzaj Śnienia, które jest nielokalne i pozaczasowo gotowe do zaistnienia jako niekoniecznie ludzka istota. Arnold Mindell cytuje w swoich pracach powiedzenia australijskich Aborygenów: “możesz zabić kangura, ale nie jego Śnienie”. Parafrazując, odwracając lub podążając za tą ideą, można stwierdzić: “nie sposób zapobiec wcieleniu lub ucieleśnieniu “Śnienia kangura’ — roli”.

Like what you read? Give Piotr Leśniak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.