Dragi moji emigranti i svi vi koji se tako osećate, neki me možda znate iz ranih dana balkanskih blogova, dok ću se sa ostalima upoznati ovde. Moje ime je Branko, živim u Berlinu i imam toliko različitih interesovanja, da me tri života ne bi okrpilo da postignem sve što želim…

Branko Djurkovic

Srbin u Berlinu [-_-]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store