เล่น ไฮโลออนไลน์ สมัครufaแจกฟรีโบนัส 300 คืนยอดเสีย10%

Thana Watt
Jul 19 · 1 min read

เล่น ไฮโลออนไลน์ การเล่นไฮโลนั้น มีตำนานมาจาก คนงานชาวจีนโบราณ ที่คิดค้นของเล่นคล้ายลูกเต๋ามา 6 ด้าน มาโยนเล่นกัน 3 อันและทายเสี่ยงโชคกันสนุกสนาน นอกจากจะได้เงินแล้ว ยังได้เพลิดเพลินและพักผ่อนจากความเหนื่อยล้าของการทำงานอีกด้วย ตัวเลขบนลูกเต๋ามีตั้งแต่ 1–6 โดยในภาษาจีนเคยเรียก ไฮโล ว่า “ชิกโป” ตามวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไฮโลนั้นคือเกมส์การพนันที่มีการเล่นในบ่อนคาสิโนมากที่สุดมาประเทศฮ่องกง ซึ่งจัดให้มีการเล่นการพนันอย่างถูกกฎหมาย และไฮโลก็ได้แผ่ขจายไปทั่วโลกรวมถึงไทยด้วย

เล่น ไฮโลออนไลน์ สมัครufaแจกฟรีโบนัส 300 คืนยอดเสีย10%

การเล่น ไฮโล นั้นลูกเต๋าที่ใช้เขย่าไฮโลจะมี 3 ลูกด้วยกัน ออกได้ทั้งหมด 216 หน้า ถ้าไม่เชื่อลองเอา 6 ยกกำลัง 3 ดูก็จะได้ 216 หน้า ซึ่งโอกาสที่ไฮโลจะออกต่ำคือ 108 หน้าคิดเป็น 50%
และโอกาสที่ไฮโลจะออกสูงคือ 80 หน้าให้คิดเป็น 37% ที่เหลืออีก 13% ขึ้นเป๋าและไฮโล (11แต้ม) จากการคำนวณจะเห็นได้ว่าโอกาสที่ไฮโลจะออกต่ำจะมากกว่ากว่าไฮโลออกสูงและ 11 ไฮโล

เทคนิคพื้นฐานในการเล่นไฮโล

เล่น ไฮโลออนไลน์ การเล่นการพนันไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ต้องมีเทคนิกมีสูตรกันทั้งนั้นเพื่อความได้เปรียบและเราก็มีเทคนิกเล็กๆน้อยๆมาฝากกันดังนี้
1.ไม่ยักไฮโลที่คนอื่นแทงต่ำเด็ดขาด เพราะคนส่วนมากชอบบิด
2. ไม่ยักต่ำขึ้นบน คือไม่ยักไฮโลต่ำขึ้นไปแทงพวก 6–5 หกสูงเพราะโอกาสที่ 6 กับ 5 มาพร้อมกันมีเพียงแค่ 5%
3. กั๊ก 6–5ไป 5 ต่ำ ตามทฤษฎีโอกาส 6–5 มาพร้อมกันได้ แค่ 5% โอกาสที่เราจะเสียตังค์มีน้อยมาก แต่โอกาสที่จะได้ตังค์ มีมากกว่า ไฮโลขึ้นต่ำมีได้กับอยู่ตัว
4.ยักโต๊ดบน ลงไปโต๊ดล่าง เช่น ชอบยักโต๊ดหกสูงไปแทงต่ำเอี่ยวหรือ โต๊ด สิบแต้ม 5–3–2 โอกาสได้ตังค์มีมากกว่า
5.การยักไฮโล อย่าไปยักขาดต้องบังเอาไว้บ้าง เพราะเป็นของที่เรามองไม่เห็น

สนใจสอบถามโปรโมชั่นหรือสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้ที่ไลน์แอด @ufa98bet

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade