CS:GO Turnuva Maçlarına Nasıl Bağlanırım?

PlayDecent
Feb 17 · 3 min read

PlayDecent interaktif bir oyun platformu olduğu için tüm iletişimler web uygulamamız üzerinden gerçekleşmektedir. Discord’dan destek aktiviteleri haricinde herhangi bir operasyonumuz yoktur. Maça giriş, turnuva ayakları, maç takvimi ve zamanlaması, paylaşımı, oyuna gireceğiniz zamanlamalar PlayDecent platformu üzerinden sistemin ve adminlerimizin yönetimi ile sağlanmaktadır. Aşağıdaki talimatlar sizlere maçlara nasıl bağlanacağınız hakkında yardımcı olacaktır.

  1. Kayıt olduğunuz etkinliklerin çoğunda, sayfada belirtilen maç başlangıç saatinden 25 dk önce, “Check-in” yani “Yoklama” süreci başlar. Bu işlem turnuvaya yüksek talep olması durumunda, hazır olan takımların oyuna alınmasını sağlar. Check-in süresi, maçların başlamasına 5 dk kala otomatik olarak sona erer.
Image for post
Image for post

2. Check-in yaptıktan sonra mutlaka işlemin doğruluğunu sağlayınız. Bunun için “Katılımcılar” sekmesinden takımınızın yanındaki durumu kontrol edebilirsiniz. Check-in, tüm oyuncuların ayrı ayrı yapması gereken bir işlemdir, sadece takım kaptanının yapması yeterli olmaz.

Eğer aşağıdaki görüntüyü görüyorsanız, check-in’iniz tam olarak gerçekleşmemiş demektir.

Image for post
Image for post

3 . Check-in süresi bittikten sonra (yani turnuva saatinden 5dk önce) maçlar sistem tarafından rastgele ve otomatik olarak atanır. Ekibimiz fikstüre müdahale edemez! Check-in süresi bittikten sonra “Maçlar” sekmesine gittiğinizde karşınıza çıkan ekrandan, maçınızı kiminle ve ne zaman oynayacağınızı görebilirsiniz.

Image for post
Image for post

4. Maç saati geldiğinde, sağ üst köşede gözüken çan ikonundan gönderilecek bildirime tıklayarak size özel açılan lobiye giriş sağlayabilirsiniz. Eğer kayıt veya check-in yapmamışsanız, bu bildirim size veya takım arkadaşınıza gönderilmez.

Image for post
Image for post

5. Bildirim geldiğinde, gönderilen linke tıklayarak size özel açılan lobiye giriş sağlayabilirsiniz. Lobi sekmesine girdiğinizde sistem sizi tanır ve isminizin yanında “Ready” yazısı belirir. Tüm oyuncular lobiye geldikten kısa bir süre sunucunuz açılır ve sonrasında beliren “Launch Game” butonuna tıklayarak maça bağlanabilirsiniz.

Bu süre zarfında bir sorun yaşadığınızı düşünürseniz “Operatör Çağır” tuşuna basarak yardım alabilirsiniz. Oyunculardan belirtilen süre içerisinde gelmeyen olursa, süre tamamlandığında tüm oyuncuları ile hazır olan takım, sunucu açılmadan hükmen galip gelir ve skorları otomatik olarak işlenir.

Image for post
Image for post

6. Maça bağlandığınızda oyunun başlaması için tüm oyuncuların “Y” tuşuna basarak chat penceresine “!ready” yazması gereklidir. Eğer verilen ısınma süresi içerisinde bu işlemi yapmazsanız hükmen mağlup sayılırsınız.

Sorun yaşarsanız yine, hala arkada açık olan PlayDecent maç lobisinden operatör çağırabilirsiniz.

Başka yardımcı olabileceğimiz bir konu varsa, bize ana sayfamızdaki yardım sekmesinden ve aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

discord.gg/7DJUB4Q

facebook.com/playdecent

instagram.com/playdecent

twitch.tv/playdecent

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store