PlayDecent üzerinde nasıl takım oluştururum?

PlayDecent
Feb 18 · 3 min read

Playdecent üzerinde istediğiniz büyüklükte takımlar oluşturabilirsiniz

  1. Diğer bir rehberimizde belirttiğimiz gibi CSGO veya PUBG hesaplarınızı eşleştirin.
  2. Buradan sonra iş tamamen takım kaptanlarına kalıyor. Eğer takım kaptanı iseniz, takımınızı soldaki menüde bulunan “Takım Oluştur” sekmesinden takım oluşturabilirsiniz.
Image for post
Image for post

3. Takım arkadaşlarınızın oyun hesaplarını eşleştirdiklerinden eminseniz, “Takımlarım” sekmesine basın, “Davet Linki” kısmına basıp çıkan linki arkadaşınıza atarsanız arkadaşınız takıma basit bir şekilde katılabilir. Bundan sonra size gelen katılım onaylarını kabul ettiğinizde, arkadaşlarınız takım penceresinde gözükecektir.

Image for post
Image for post

Eğer link göndermek istemiyorsanız, “Takımlarım” sekmesine basın, az önce yarattığınız takımı seçip, “Members” sekmesindeki “Edit Members” tuşuna tıklayın.

Image for post
Image for post

5. Açılan sekmedeki “Invite Members” bölümünden, takım arkadaşınızın kendi hesabında sağ üst köşede gözüken ismi aratıp ekleyin.Arkadaşınızın takıma katılabilmesi için sağ üst tarafta bayrağın solunda bulunan notification kısmından takım isteğinizi kabul etmesi gerekiyor.

Image for post
Image for post

6. Takımınız oluştuğuna göre artık turnuva sayfasında gittiğinizde “Turnuvaya Katıl” tuşuna basabilirsiniz!

Image for post
Image for post

7. “Turnuvaya Katıl” tuşuna bastıktan sonra gelen menüde sol üst tarafta bulunan select a team menüsünden turnuvaya katılmak istediğiniz takımı seçiniz.

Image for post
Image for post

8.Takımınızda turnuvadaki takım talimatlarından daha fazla oyuncu bulunabilir ama kayıt olurken bunlar arasından seçim yapmak zorundasınız. Turnuvaya takımınızda bulunan hangi oyuncularla girmek istiyorsanız lineup altındaki yuvarlaklara tıklayıp sol tarafta bulunan select team members menüsünden turnuvaya katılacağınız oyuncuları teker teker seçebilirsiniz.

Image for post
Image for post

Önemli Not: İsterseniz “Ayrıl” tuşuna basarak turnuva kaydınızı silebilirsiniz fakat o turnuvaya talep yüksek olursa, yedekte kalma riskini göze almanız gerekiyor

Image for post
Image for post

Başka yardımcı olabileceğimiz bir konu varsa, bize ana sayfamızdaki yardım sekmesinden ve aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

discord.gg/A4PP9Yw

facebook.com/playdecent

instagram.com/playdecent

twitch.tv/playdecent

Copyright © 2018 PlayDecent, © 2018 DüzgünOyun — — Tüm hakları saklıdır.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade